Kleszczowe zapalenie mózgu - rekonwalescencja

Kleszczowe zapalenie mózgu i leczenie za pomocą magnetoterapii Biomag

Charakterystyka programu "kleszczowe zapalenie mózgu – rekonwalescencja": najczęstszym przenosicielem wirusa kleszczowego zapalenia mózgu są kleszcze. Rozróżnia się zapalenie mózgu i zapalenie rdzenia kręgowego z objawami pozapiramidowymi, móżdżkowymi, porażeniem nerwów czaszkowych oraz opon mózgowo-rdzeniowych z asymetrycznym niedowładem obwodowym. 

 

Do podstawowej czynnej ochrony przed chorobą jest zaliczane szczepienie, a także obrona przed kleszczami przez używanie odpowiedniego obuwia i odzieży, aby nie dopuścić do wbicia się kleszcza w skórę. Innym sposobem ochrony jest stosowanie środków owadobójczych, a jeśli dojdzie do wbicia się kleszcza w skórę, wówczas jego szybkie usunięcie i dezynfekcja miejsca wkłucia najlepiej jodyną, która jako jedyna substancja działa głęboko w skórze. 

Kleszczowe zapalenie mózgu jest to poważna choroba zagrażająca życiu. Jeśli zakażenie zostanie szybko zdiagnozowane i rozpocznie się odpowiednie leczenie, może dojść do pełnego wyzdrowienia. Późne leczenie i powikłania choroby mogą pozostawić stałe skutki, np. przewlekłe bóle głowy, zaburzenia snu i skupienia, niedowład kończyn górnych, zmniejszoną wydolność, depresję. 

Wykorzystanie magnetoterapii

W kleszczowym zapaleniu mózgu pulsacyjną magnetoterapię o niskiej częstotliwości marki Biomag stosujemy w okresie rekonwalescencji, kiedy aplikacje przyspieszają regenerację organizmu, zmniejszają powstawanie powikłań oraz skracają okres koniecznej rekonwalescencji.

Aplikacje magnetoterapii

Codziennie, programy w zakresie 2-25 częstotliwości a następnie 50-81 Hz częstotliwości o działaniu wazodylatacyjnym i stymulacyjnym. Odpowiedni jest solenoid na głowę i aplikator płaski na obszar całego kręgosłupa.

Magnetoterapia w kleszczowym zapaleniu mózgu. Zadaj pytanie!

Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w kleszczowym zapaleniu mózgu? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania pulsującego pola na tego typu schorzenia.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.