Magnetyzacja wody

Magnetyzacja wody za pomocą magnetoterapii Biomag

Charakterystyka programu "magnetyzacja wody": magnetoterapię pulsacyjną i niskiej częstotliwości aplikujemy na pitną wodę lub produkty spożywcze z dużą zawartością wody (napoje, owoce itp.). W ten sposób przygotowane napoje wykorzystujemy, kiedy istnieje konieczność wsparcia detoksykacji i metabolizmu w organizmie.

 

 

Cel aplikacji magnetoterapii

Cel aplikacji przy magnetyzowaniu wody: poprzez wpływ na wewnętrzną strukturę i wiązanie molekuł wody doprowadzenie do aktywizacji i zwiększenia zdolności wiązania wody jako rozpuszczalnika. W ten sposób woda wpływa na wszystkie procesy metaboliczne zachodzące w organizmie.

Opis magnetyzacji wody

Podczas stymulacji wody i produktów spożywczych z dużą zawartością wody pulsującym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości w wodzie zachodzą określone zmiany w jej fizycznych własnościach, które prowadzą do zmian aktywności biologicznej. Zmiany te możemy wykorzystać w leczeniu, przyjmując do organizmu w ten sposób zmienioną wodę i pożywienie. 

Wykorzystanie namagnetyzowanej wody w zabiegach leczniczych jest znane od tysiącleci. Była i jest wykorzystywana na całym świecie na podstawie doświadczeń empirycznych. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się pierwsze poważne, naukowe informacje o biologicznych właściwościach namagnetyzowanej wody. Woda w ciele ludzkim i zwierzęcym jest uniwersalnym środowiskiem, w którym przebiegają wszystkie procesy życiowe. Reprezentuje podstawowy nośnik, który wpływa na ogólny stan organizmu i jego wydolność. Dlatego mówimy „Sine aqua deest vita" – bez wody nie ma życia.

To w wodzie rozpuszcza się wiele substancji. Odgrywa dużą rolę na wszystkich poziomach metabolizmu, jest nośnikiem dla minerałów i mikroelementów, służy jako substancja chłodząca, przeciwdziała przegrzaniu organizmu. Usuwa też produkty przemiany materii, powstające przy wielu procesach metabolicznych (np. mocz). 

Z fizycznego i chemicznego punktu widzenia woda nie ma sobie równych wśród związków. Wykazuje anomalie we wszystkich bez wyjątku właściwościach fizycznych i chemicznych. Gdyby woda zachowywała się analogicznie do związków o podobnym składzie, życie na ziemi nie byłoby możliwe lub nie miałoby kształtu, jaki znamy. (M.Štěpánek a kol.).

Układ przestrzenny cząsteczki wody jest uwarunkowany jej polaryzacją. Molekuły wody łączą się dzięki wiązaniom wodorowym w łańcuchy i rozgałęzione kształty, które nieustannie powstają i zanikają, zachowując się jak żywy organizm i warunkując szereg anomalii w jej zachowaniu. Układ przestrzenny oparty na wiązaniu wodorowym powoduje, że związki o identycznej budowie i wielkości jak cząsteczka wody, przybierają w takich samych warunkach stan lotny, podczas gdy woda pozostaje jeszcze długo w płynnym lub stałym stanie skupienia. Pomimo że mamy do czynienia z tlenkiem najlżejszego pierwiastka chemicznego, wodoru (monotlenek diwodoru), występuje w stanie płynnym, gdzie tymczasem analogiczne tlenki wielu cięższych pierwiastków – węgla, azotu, siarki – są w takich samych warunkach gazami. 

Wiązania wodorowe wyjaśniają również inne wodne anomalia, np. powiększanie objętości przy przechodzeniu w stały stan skupienia. Podczas tego procesu objętość wody wzrasta o około 10 procent a powstały w ten sposób lód unosi się na powierzchni, ponieważ ma mniejszą gęstość niż woda. Anomalie cieplne wody – maksymalną gęstość woda osiąga w temperaturze 4°C. Wynika to z faktu, że cząsteczki wody w niższych temperaturach (poniżej 4°C) zaczynają łączyć się w kształty podobne do kostki lodu, czyli z większymi przerwami niż w wodzie o wyższej temperaturze. Kiedy podgrzewamy wodę z 0°C do 4°C, jej objętość zmniejsza się a gęstość rośnie. W temperaturze 4°C woda osiąga najwyższą gęstość 1000 kg na metr sześcienny. Dopiero powyżej 4°C objętość wody rośnie a gęstość maleje. W zimie największa gęstość ekosystemów wodnych znajduje się na dnie, właśnie w temperaturze 4°C; powyżej i poniżej gęstość i temperatura są inne (niższe, wyższe) i dlatego życie zachowuje się właśnie na samym dnie.

Polaryzacja wody sprawia, że woda daleko lepiej poddaje się polu elektrycznemu niż inne ciecze. Ciało z ładunkiem elektrycznym zostaje w wodzie natychmiast otoczone końcówkami cząsteczek wody z odwrotnym ładunkiem, co obniża właściwy ładunek ciała i zmniejsza jego oddziaływanie na otoczenie. Łańcuch cząsteczek, które niosą na swoich końcach ładunki elektryczne, ma zdolność rozpuszczania związków jonowych, powodują solwatację jonów. 

Woda jest również nieelastyczna i nieściśliwa, co jest ważne dla zachowania kształtu organizmów i tkanek.  

Pole magnetyczne bezpośrednio wpływa na kształt cząsteczek wody. Udowodniono różnicę w absorpcji promieni UV w wodzie magnetyzowanej i wodzie, która nie była poddawana działaniu pola magnetycznego. Magnetyzacja daje wodzie specjalne właściwości biologiczne, woda staje się pod jej wpływem bardziej miękka, obniża napięcie powierzchniowe i zmienia smak.  Eksperymenty z wodą magnetyzowaną wskazały na większą odporność organizmu na infekcje oraz na pewne działanie regulacyjne w przewodzie pokarmowym i z wypróżnienia. Namagnetyzowana woda działa moczopędnie, znane jest też działanie przeciwmiażdżycowe, uspokajające na układ nerwowy oraz przyspieszające procesy detoksykacji i regeneracji tkanek. Przeprowadzono już pierwsze eksperymenty na zwierzętach, sprawdzając możliwe działanie antyrakowe.

Wykorzystanie magnetoterapii

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag® umożliwia bardzo prosty sposób na przygotowanie namaganetyzowanej wody w warunkach domowych - np. poprzez włożenie butelki z wodą lub owoców do solenoidu. Przygotowana w taki sposób woda posiada właściwości detoksykacyjne, pozwala utrzymać intensywność przemiany materii, wspomaga gojenie i regenerację. Można ją wykorzystywać również do przemywania niedoskonałości skórnych.

Namagnetyzowana woda w połączeniu z kompleksowym leczeniem pomaga w powrocie do zdrowia. Korzystamy z niej zazwyczaj wewnętrznie, ale może też być użyta do przemywania oczu, ran i poparzeń. Można ją podawać ludziom i zwierzętom przy wszystkich programach leczniczych.

Magnetoterapia a magnetyzacja wody. Zadaj pytanie!

Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w celu magnetyzowania wody? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania pulsującego pola do tego typu czynności.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.