18.06.2021

Na podstawie subiektywnych wypowiedzi klientów można stwierdzić kilka pozytywnych efektów magnetoterapii pulsacyjnej Biomag w związku z chorobą Covid-19. Magnetoterapia przyniosła pozytywne efekty pacjentom, którzy stosowali ją już w trakcie leczenia Covid-19 oraz w okresie po jego zakończeniu.

Pacjent z obustronnym zapaleniem płuc spowodowanym przez Covid-19 i łagodnym krwiopluciem ocenił leczenie całego obszaru klatki piersiowej (z przodu i z tyłu) polem magnetycznym jako istotny wkład. W trakcie pełnego 10-dniowego leczenia w szpitalu, obejmującego antybiotyki, kortykosteroidy, tlen, z równoczesnym wielokrotnym stosowaniem magnetoterapii pulsacyjnej Biomag codziennie, w kontrolnym RTG klatki piersiowej wykonanym 5 dni po wstępnym badaniu lekarskim, zaobserwowano dużą poprawę w zakresie zaniku nacieków płucnych. 3 tygodnie później kolejne badanie wykazało prawidłowe wartości i brak oznak zapalenia.

Po przezwyciężeniu choroby w okresie rekonwalescencji u innych pacjentów zaobserwowano następujące pozytywne efekty: złagodzenie bólu stawów i kończyn, szybszą rekonwalescencję ze zmęczenia, poprawę oddychania i sprawności fizycznej.

Celem zastosowań magnetoterapii pulsacyjnej Biomag jest pomoc pacjentom z niektórymi objawami różnych chorób i przyczynienie się do ich powrotu do normalnego życia.

Celem magnetoterapii Biomag jest złagodzenie niektórych objawów różnych schorzeń i dzięki swoim działaniom ułatwienie powrotu do normalnego życia.

Magnetoterapia pulsacyjna Biomag w leczeniu Covid-19Powrót do aktualności