MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Dr. Med. Peter Bednarčík

Długoterminowo zajmuje się wykorzystaniem pola magnetycznego o niskiej częstotliwości do wspomagania gojenia i regeneracji organizmu, a jego ogólnego zastosowania terapeutycznego. Od roku 1998 aktywnie angażuje się w doradztwie w dziedzinie magnetoterapii pulsacyjnej. Od 2003 roku profesjonalny konsultant medyczny dla klientów Biomag.

Email : [email protected] , Linked In : link

Magnetoterapia pulsacyjna

 •  szkolenia i doradztwo w zakresie rozwoju
 •  testowanie i stosowanie suplementów diety w profilaktyce w celu wzmocnienia i poprawy zdrowia
 •  dalsze stosowanie suplementów diety, jako leczenia wspomagającego dla wielu poważnych dolegliwości
 •  doradztwo w dziedzinie magnetoterapii pulsacyjnej – od 1998 roku
 •  od 2003 roku konsultant medyczny dla klientów firmy Biomag
 •  współautor książek „Zdrowie i magnetoterapia Biomag“ (do 2015 roku 8. edycja)

Życiorys zawodowy

 • 1979 ukończenie studiów medycyny ogólnej w Wojskowym Instytucie Lekarskim Badań i Kształcenia Jana Ewangelisty Purkyniego i Wydziału Medycznego Uniwersytetu Karola w Hradec Králové, uzyskanie tytułu Dr.Med.
 • 1983 Atestacja I. stopnia w zakresie higieny i epidemiologii
 • 1990 uzupełniająca atestacja w zakresie higieny zawodowej i chorób zawodowych
 • 1992 obrona pracy doktorskiej, uzyskanie tytułu doktora nauk (CSc.- lat. candidatus scientiarum)
 • 1994 kurs kwalifikacyjny ekologów Ministerstwa Obrony (MNO – Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Medyczna Jana Evangelisty Purkyně – VLA JEP, NATO SCHOOL -SHAPE)
 • 1997 szereg kursów i szkoleń z zakresu higieny pracy

Dotychczasowa działalność zawodowa

 • 1980-1981 lekarz w jednostce wojskowej
 • 1981-1985 epidemiolog obwodu w Žatci, od 1983 roku w Brnie
 • 1985-1994 asystent naukowy ds. higieny pracy na Wojskowej Katedrze Higieny VLA JEP Hradec Králové (Wojskowa Akademia Medyczna J. E. Purkyně)
 • 1994-1997 kierownik Zakładu Medycyny Pracy i Fizjologii Pracy KHS (Regionalna stacja higieny) Hradec Králové
 • 1997-2006 pracownik naukowy i pedagogiczny Katedry Higieny Wojskowej VLA JEP Hradec Králové
 • 2006-2014 kierownik zespołu higieny pracy Wojskowej Katedry Higieny FVZ UO Hradec Králové.(później Wydział Zdrowia Wojskowego Uniwersytetu Obrony Hradec Králové – FVZ UO)

2015 – Po przejściu na emeryturę aktywnie uczestniczy w doradztwie we firmie Biomag Jičín w zakresie magnetoterapii, a także doradza w zakresie leczenia wspomagającego w leczeniu chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i profilaktycznych dla firmy Areko Praha i Phyto Prostějov.

Działalność pedagogiczna

 • przed- i podyplomowe szkolenia studentów FVZ UO Hradec Králové; szkolenia członków służby medycznej Czeskich Sił Zbrojnych, członków misji zagranicznych przed wyjazdem
 • prowadzenie kursów dla IPVZ Praga (Instytut Szkolenia Podyplomowego w zakresie opieki zdrowotnej)
 • szkolenia lekarzy w ramach specjalizacji
 • instruktor programów studiów doktoranckich higieny wojskowej i chorób zawodowych

Działalność naukowo-badawcza

 • ukierunkowanie pracy na dziedzinę problematyki higieny pracy, chorób zawodowych i higieny komunalnej z naciskiem na wpływ negatywnych czynników środowiska i środowiska pracy dla organizmu, ocena ich reakcji na stan zdrowia osób narażonych, ponadto skupienie się na zapobieganiu poważnym chorobom i uszkodzeniom zdrowia
 • autor i współautor ponad 200 publikacji, wykładów, podsumowujących raportów naukowych, artykułów naukowych, monografii i ekspertyz dotyczących nowo wprowadzonych technologii

Jako naukowo-pedagogiczny pracownik Wojskowej Akademii Medycznej przez dziesięciolecia zajmował się oceną fizjologicznych i patologicznych zmian organizmu przy ekspozycji na czynniki fizyczne i warunków roboczych, w tym promieniowanie elektromagnetyczne, mikrofale, hałas i wibracje.

Jako ekspert dokonał fachowej oceny zagrożeń dla zdrowia, związanych z możliwym działaniem radaru EBR w jego ewentualnej instalacji w Republice Czeskiej w ramach obrony przeciwrakietowej.

Długoterminowo zajmuje się stosowaniem pola magnetycznego o niskiej częstotliwości do wspomagania gojenia i regeneracji organizmu, a jego ogólnego zastosowanie terapeutycznego.

Z tej działalności korzystał przy współpracy w zakresie rozwoju i oceny wyrobów Biomag – urządzeń do magnetoterapii pulsującej.