Celem firmy Biomag jest produkcja wysokiej jakości sprzętu, który będzie służył użytkownikom przez długie lata. Dlatego podczas tworzenia naszych produktów przykładamy dużą wagę do wszystkich szczegółów – tych związanych z użytkowaniem oraz tych odnoszących się do jakości materiałów i procesów ich powstawania.

Zapoznaj się z wystawionymi przez prestiżowe ośrodki certyfikatami sprzętu do magnetoterapii Biomag. Wskazują na wysoką jakość naszych urządzeń i uznanie, jakim cieszą się nie tylko w Europie, ale również w Azji i Ameryce.

Certyfikaty systemowe

Norma ISO 13485 skierowana jest do organizacji, które projektują, produkują, instalują i serwisują wyroby medyczne a także dostarczają związane z nimi usługi i została stworzona w związku z wyższymi wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania jakością dla tych podmiotów. Pomaga im w dostarczaniu produktów i z nimi związanych usług w takiej jakości, aby spełniały oczekiwania klientów, oraz wymogi prawne organów państwowych.

Certyfikat ten został wydany przez: 3EC International
Certyfikaty produktu

Certyfikat WE to niezależna weryfikacja oceny zgodności produktu z wymaganiami odpowiednich dyrektyw tzw. “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE)., które jest przeprowadzane przez producenta. Wystawca certyfikatu WE oświadcza, że producent prawidłowo przeprowadził proces oceny zgodności i może wydać deklarację zgodności WE.

Producent jest zobowiązany do oznakowania wyrobu medycznego znakiem CE wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za wykonywanie zadań określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

Certyfikat ten został wystawiony przez: 3EC International
Biomag Lumina

Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym Biomag dowodzi, że prawidłowo ocenił zgodność produktu z wymaganiami odpowiednich przepisów rządowych. Certyfikat jest niezbędnym warunkiem do wprowadzenia produktu na rynek. Deklaracja zgodności WE (EC Conformity Declaration) jest wydawana przez producenta na podstawie oceny danego produktu z wymaganiami odpowiednich dyrektyw tzw. “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

System CB lub system IECEE-CB to najbardziej rozpowszechniony na świecie system certyfikacji w zakresie produktów elektrotechnicznych. Jest to porozumienie dotyczące uznawania wyników testów zgodnie z międzynarodowymi normami IEC dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego produktów elektrycznych.

Certyfikaty te zostały ocenione przez: Instytut Testów Elektrotechnicznych (system CB) i 3EC International (Deklaracja zgodności).
Biomag Lumio

Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym Biomag dowodzi, że prawidłowo ocenił zgodność produktu z wymaganiami odpowiednich przepisów rządowych. Certyfikat jest niezbędnym warunkiem do wprowadzenia produktu na rynek. Deklaracja zgodności WE (EC Conformity Declaration) jest wydawana przez producenta na podstawie oceny danego produktu z wymaganiami odpowiednich dyrektyw tzw. “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej.

Certyfikat wydany przez Instytut Testów Elektrotechnicznych potwierdza, że został wydany na podstawie zgodności z wymaganiami systemu certyfikacji i oświadcza, że urządzenie Biomag® jest zgodne z wymaganiami odpowiednich norm bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

Certyfikaty te zostały ocenione przez: Instytut Testów Elektrotechnicznych (Certyfikat) i 3EC International(Deklaracja zgodności).
Biomag LightFit, LightFit DUO

Certyfikat wydany przez Instytut Testów Elektrotechnicznych potwierdza, że został wydany na podstawie zgodności z wymaganiami systemu certyfikacji i oświadcza, że urządzenie Biomag® jest zgodne z wymaganiami odpowiednich norm bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

Certyfikaty te zostały ocenione przez: Instytut Testów Elektrotechnicznych (Certyfikat) i 3EC International(Deklaracja zgodności).
Certyfikaty weterynaryjne

Certyfikat Wolnej Sprzedaży potwierdza, że produkt techniczno-weterynaryjny Biomag Lumina VET może być produkowany i bez ograniczeń wprowadzony do obrotu w celach weterynaryjnych. Certyfikat ten umożliwia sprzedaż do krajów Unii Europejskiej i innych krajów.

Certyfikaty te zostały ocenione przez: Instytut Kontroli Państwowej Bioproduktów i Leków Weterynaryjnych
Karel Hrnčíř - Biomag - dokumenty firmowe

W wyciągu z rejestru handlowego znajdują się podstawowe dane identyfikacyjne firmy Karel Hrnčíř – Biomag.
Poprawność wyciągu z rejestru handlowego potwierdza: Sąd Okręgowy w Hradec Králové.

Wyciąg z rejestru handlowego dowodzi, że firma Karel Hrnčíř – Biomag jest właścicielem licencji handlowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów medycznych oraz w innych dziedzinach.
Wyciąg z rejestru handlowego został wydany przez: Urząd ds. działalności gospodarczej Hořice.

Zaświadczenie o rejestracji dowodzi, że firma Karel Hrnčíř – Biomag jest czynnym podatnikiem VAT.
Zaświadczenie o rejestracji zostało wydane przez: Urząd skarbowy w Hořice.
Petr Hrnčíř - Biomag - dokumenty firmowe

Wyciąg z rejestru handlowego dowodzi, że firma Petr Hrnčíř jest właścicielem licencji handlowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów medycznych, handlu i usług oraz innych czynności wymienionych w tym wyciągu.
Wyciąg z rejestru handlowego został wydany przez: Urząd ds. działalności gospodarczej Hořice.

Zaświadczenie o rejestracji dowodzi, że firma Petr Hrnčíř jest czynnym podatnikiem VAT.
Zaświadczenie o rejestracji zostało wydane przez: Urząd skarbowy w Hořice.
Biomag Medical s.r.o. - dokumenty firmowe

W wyciągu z rejestru handlowego znajdują się podstawowe dane identyfikacyjne firmy Biomag Medical s.r.o..
Poprawność wyciągu z rejestru handlowego potwierdza: Sąd Okręgowy w Hradec Králové.

Firma Biomag Medical s.r.o. jest zarejestrowana w Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (po angielsku Economic Operators’ Registration and

Identification – w skrócie EORI) i ma przypisany unikalny identyfikator (numer EORI). Numer EORI służy jako unikalny identyfikator dla komunikacji z organami celnymi.
Decyzja o przydzieleniu identyfikatora podmiotu gospodarczego (numer EORI) została wydana przez: Urząd Celny dla regionu Hradec Králové.

Zaświadczenie o rejestracji dowodzi, że firma Biomag Medical s.r.o. jest czynnym podatnikiem VAT.
Zaświadczenie o rejestracji zostało wydane przez: Urząd skarbowy dla regionu Hradec Králové, biuro terytorialne w Jičín.
Certyfikat Stowarzyszenia Producentów i Dostawców Wyrobów Medycznych

Firma Biomag jest członkiem Stowarzyszenia Producentów i Dostawców Wyrobów Medycznych.
Wszystkie firmy, które są członkami Stowarzyszenia, deklarują wysoką jakość swoich produktów i relacji z klientami.
Zainteresowała Cię dbałość o jakość, z jaką produkujemy nasz sprzęt? Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak magnetoterapia może pomóc Tobie? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania pulsującego pola.