Chroniczne bóle pleców a wpływ elektromagnetycznego pola pulsującego

Edytor: | 2. stycznia 2019

Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane za pomocą techniki placebo

PB Lee, YC Kim, YJ Lim, CJ Lee, SS Choi, SH Park, JG Lee a SC Lee, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea

Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane za pomocą techniki placebo badanie efektywności terapii elektromagnetycznej (PEMT) u pacjentów z przewlekłymi bólami dolnej części pleców. Aplikacja aktywna PEMT (n = 17) lub aplikacja placebo (n = 19) została przeprowadzona w trybie 3 razy w tygodniu w czasie 21 dni. Pacjentów oceniano wg skali liczbowej (NRS) w okresie 4 tygodni po zakończeniu leczenia. PEMT okazała się źródłem wyraźnej ulgi odczuwanej w monitorowanym okresie w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Procentowa zmiana wartości NRS była zdecydowanie wyższa w grupie poddanej PEMT niż w grupie leczonej przy pomocy techniki placebo we wszystkich 3 punktach kontrolnych. Po 4 tygodniach doszło do wyraźnej poprawy względem wartości początkowych, podczas gdy w grupie leczonej techniką placebo nie zauważono większych zmian.

Podsumowanie: można powiedzieć, że PEMT łagodzi ból i ograniczenia ruchowe oraz jest potencjalnie użytecznym narzędziem do zachowawczego leczenia chronicznych bólów pleców.

Chroniczne bóle pleców a magnetoterapia. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię pozytywne efekty magnetoterapii przy chronicznych bólach pleców? Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w tego rodzaju dolegliwościach? Skontaktuj się z nami!
Zwróć się do nas, chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania magnetoterapii na bóle pleców.

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)