Dysfunkcja mózgu - opis i zalecany sposób leczenia

Edytor: | 14. lutego 2020
Mozková dysfunkce - popis diagnózy
Zdjęcie: Dysfunkcja mózgu

Szukasz rozwiązania problemów zdrowotnych?

Zapytaj nasa

Charakterystyka dysfunkcji mózgu: lekka dysfuncja mózgu u dzieci jest upośledzeniem centralnego układu nerwowego dziecka, które nastąpiło w trakcie życia płodowego, pod wpływem urazu okołoporodowego, niedokrwienia lub szeregu innych czynników. Z dysfunkcji mózgu wynika również cała gama objawów patologicznych – od zaburzeń ruchu przez zaburzenia koncentracji, nauczania itp. Podstawę terapii stanowi długotrwała rehabilitacja.
Dysfunkcja mózgu u osoby dorosłej wynika z niedokrwienia mózgu i zmian zwyrodnieniowych w związku z niedokrwieniem oraz zmian autoimmunologicznych, toksycznych i innych.

Cel aplikacji magnetoterapii

Osiągnąć poprawę krążenia i procesów metabolicznych w centralnym systemie nerwowym i stworzyć w ten sposób warunki do przyspieszenia regeneracji, odnowy upośledzonych funkcji i poprawy napięcia mięśniowego.

Opis i wykorzystanie magnetoterapii

Lekka dysfunkcja mózgu (lub lekka encefalopatia dziecięca) to upośledzenie ośrodkowego układu nerwowego dziecka w okresie życia wewnątrzmacicznego, pod wpływem urazu porodowego, niedokrwienia i z wielu innych przyczyn. Z zakresu uszkodzenia na bazie zmian strukturalnych OUN wynika również szeroka skala objawów odbiegających od normy – zauważalnie niezrównoważony rozwój zdolności intelektualnych, zaburzenia skupienia uwagi, nadpobudliwość i brak aktywności, brak koncentracji, porywczość, znużenie, impulsywność, gorączkowość, wahania nastroju i sprawności umysłowej, zmienność emocjonalna, zachowania infantylne, trudności z zasypianiem, nocne moczenie, koszmary senne, trudności w rozwoju mowy, niezborność fizyczna, zaburzenia percepcji, uczenia się, czytania, pisania (dysleksja, dysgrafia) itp. Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia skoncentrowana głównie na „odżywieniu mózgu” i zwiększeniu przepływu krwi przez naczynia mózgowe w celu zwiększenia dopływu tlenu i glukozy do komórek nerwowych oraz długotrwała rehabilitacja.

Dysfunkcja mózgu u osoby dorosłej może być prymarna – w chorobach bezpośrednio uszkadzających mózg – lub sekundarna, kiedy uszkodzenie mózgu jest jednym z obajwów ogólnych zaburzeń w innych systemach organizmu. Do dysfunkcji mózgu u dorosłych dochodzi najczęściej w czasie niedokrwienia mózgu (np. po udarze mózgu) i zmian zwyrodnieniowych w związku z niedokrwieniem oraz zmian autoimmunologicznych, toksycznych i innych.

Magnetoterapia jako optymalna metoda leczenia dysfunkcji mózgu

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag to optymalna metoda, która obejmuje zarówno oczekiwaną odpowiedź na farmakoterapię (poprawę mikrokrążenia krwi i składników odżywczych w OUN), jest jednocześnie dobrą metodą fizjoterapeutyczną, prowadzącą do poprawy napięcia mięśniowego, poprawy prawidłowych funkcji i przyspieszenia odnowy. W literaturze specjalistycznej opisano doskonałe efekty również w przypadku ciężkich stanów upośledzenia aparatu ruchu u dzieci. Zalecamy aplikację na cały obszar kręgosłupa i głowy, a w przypadku zaburzeń ruchomości warto dodatkowo dołączyć ekspozycję na obszar najbardziej upośledzony. W przypadku dzieci upośledzonych magnetoterpia doskonale nadaje się do codziennego stosowania w długim okresie czasu w ramach całościowej opieki ogólnej.

U osób dorosłych po udarze mózgu (po medycznej reakcji na ostry stan, która polega na utrzymaniu funkcji życiowy, działaniu przeciobrzękowemu, terapii trompolitycznej i stabilizacji ciśnienia), magnetoterapię zalecamy w okresie wczesnej rehabilitacji (zazwyczaj po wyjściu pacjenta ze szpitala). Poprzez aplikacje magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości marki Biomag osiągniemy stymulację neuronów, rozszerzenie naczyń włosowatych i przedwłosowatych, w uszkodzonych rejonach CUN poprawę mikrokrążenia, dostarczania tlenu i wartości odżywczych oraz efekt przeciobrzękowy. Ogólnie dojdzie do poprawy metabolizmu i mobilizacji komórek nerwowy do normalnego funkcjonowania. Terapia wpłynie też pozytywnie na efekty rehabilitacji ruchowej i obniżenie ryzyka powstania dysfunkcji mózgu.

Magnetoterapia z opatentowaną technologią pola pulsującego 3D Biomag. Jak to działa?

Podstawową zasadą działania terapii pola pulsującego 3D Biomag jest generowanie impulsów elektromagnetycznych. Impulsy te przenikają przez tkanki, aby dostać się do miejsca wymagającego aplikacji. Charakteryzują się właściwymi parametrami biotropowymi (np. frekwencją, kształtem, intensywnością), które zostały opracowane specjalnie z myślą o konkretnych problemach zdrowotnych.

W celu określenia terapii opartej na stosowaniu impulsów elektromagnetycznych wykorzystuje się ogólny termin magnetoterapia pulsacyjna (po angielsku określana zazwyczaj jako PEMF).

Opatentowana technologia 3D Biomag dodatkowo zapewnia dokładniejszy i stabilny kształt impulsów oraz ich wyższą moc, dzięki czemu impulsy mogą oddziaływać z różnych stron. Mamy więc do czynienia z całkowicie nową i unikatową technologią medyczną na rynku.

Działanie terapii 3D marki Biomag - przedstawia doktor Peter Bednarčík

Efekty terapii pulsacyjnej - badania naukowe

Pozytywne efekty aplikacji pulsującego pola magnetycznego (PEMF) potwierdzają badania kliniczne, przeprowadzane przez autorytety w renomowanych instytucjach. Przegląd najnowszych badań znajduje się na niniejszej stronie. Skontaktuj się z nami, aby łatwiej zorientować się w opracowaniach naukowych.

Na naszym oddziale aplikacje pulsującego pola magnetycznego są wykorzystywane bardzo efektywnie. Podoba nam się to, że możemy korzystać zarówno z gotowych programów, jak i tworzyć własne. Urządzenie jest niewielkie, łatwe w obsłudze i bardzo wydajne.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Na Bulovce w Pradze – Oddział Rehabilitacji

Terapię pulsującym polem magnetycznym stosujemy w naszym uzdrowisku już od ponad 10 lat. Z urządzeń Biomag korzystamy zarówno w procesie rehabilitacji, jak i podczas zabiegów uzdrowiskowych. Połączenie magnetoterapii z innymi metodami rehabilitacji przynosi bardzo dobre rezultaty, ponieważ dochodzi do sumowania się działania (działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, odprężające i efekt rozluźnienia napięcia mięśniowego).

Uzdrowisko Bělohrad

Z urządzeń jesteśmy zadowoleni. Pozytywnie oceniamy również obsługę aplikatorów i efekty leczenia. Pacjenci chwalą sobie efekty terapii. Częstotliwość użycia to około 50 aplikacji w tygodniu.

Szpital Miejski im. Masaryka w Jilemnicy

Mój wnuk ma dziecięce porażenie mózgowe, korzysta z urządzenia na nogi, ręce i szyję - obserwujemy lekką poprawę ukrwienia górnych i dolnych kończyn oraz stóp.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

Sym na dziecięce porażenie mózgowe, atetozę. Po roku od urodzenia nie obracał się, nie był w stanie nic utrzymać w ręce. Zastosowaliśmy metodę Vojty, magnetoterapię pulsacyjną, jeździliśmy na specjalne ćwiczenia do Pardubic. Kiedy syn miał 2 lata zaczął raczkować, kiedy skończył 3 zaczął sam wstawać.

Dita Olexová, Třemošnice

Dodatkowe informacje: Wyniki terapii mogą być różne i nie zawsze muszą odpowiadać opisanym doświadczeniom.

Lekarza i inni klienci stosują terapię pulsacyjną Biomag również w przypadku:

  • Cukrzycy
  • Bólów kręgosłupa
  • Owrzodzeń żylakowych
  • Wysokiego ciśnienia
  • Zespołu cieśni nadgarstka
  • Choroby zwyrodnieniowej stawów
  • Innych dolegliwości

Zrób rezerwację i wypróbuj urządzenie do terapii pulsacyjnej 3D Biomag – aktualnie w promocyjnej cenie

Zrób rezerwację i wypróbuj urządzenie do terapii pulsacyjnej 3D Biomag – aktualnie w promocyjnej cenie.

Firma Biomag oferuje za pośrednictwem swoich partnerów możliwość wypróbowania urządzeń do terapii pulsacyjnej 3D Biomag w całej Polsce.

Skorzystaj z okazji i wypróbuj jedno darmowe zastosowanie terapii pulsacyjnej 3D marki Biomag bezpośrednio u nas lub u najbliższego partnera. Teraz całkowicie za darmo!

Zákazník

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

reCAPTCHA
Zasady ochrony danych osobowychUzupełniające informacje o przetwarzaniu danych osobowych