Dysfunkcja mózgu

Edytor: | 2. stycznia 2019

Charakterystyka dysfunkcji mózgu: lekka dysfuncja mózgu u dzieci jest upośledzeniem centralnego układu nerwowego dziecka, które nastąpiło w trakcie życia płodowego, pod wpływem urazu okołoporodowego, niedokrwienia lub szeregu innych czynników. Z dysfunkcji mózgu wynika również cała gama objawów patologicznych – od zaburzeń ruchu przez zaburzenia koncentracji, nauczania itp. Podstawę terapii stanowi długotrwała rehabilitacja.
Dysfunkcja mózgu u osoby dorosłej wynika z niedokrwienia mózgu i zmian zwyrodnieniowych w związku z niedokrwieniem oraz zmian autoimmunologicznych, toksycznych i innych.

Cel aplikacji magnetoterapii

Osiągnąć poprawę krążenia i procesów metabolicznych w centralnym systemie nerwowym i stworzyć w ten sposób warunki do przyspieszenia regeneracji, odnowy upośledzonych funkcji i poprawy napięcia mięśniowego.

Doświadczenie pacjenta

Mój wnuk ma dziecięce porażenie mózgowe, korzysta z urządzenia na nogi, ręce i szyję - obserwujemy lekką poprawę ukrwienia górnych i dolnych kończyn oraz stóp.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

Sym na dziecięce porażenie mózgowe, atetozę. Po roku od urodzenia nie obracał się, nie był w stanie nic utrzymać w ręce. Zastosowaliśmy metodę Vojty, magnetoterapię pulsacyjną, jeździliśmy na specjalne ćwiczenia do Pardubic. Kiedy syn miał 2 lata zaczął raczkować, kiedy skończył 3 zaczął sam wstawać.

Dita Olexová, Třemošnice

Opis i wykorzystanie magnetoterapii

Lekka dysfunkcja mózgu (lub lekka encefalopatia dziecięca) to upośledzenie ośrodkowego układu nerwowego dziecka w okresie życia wewnątrzmacicznego, pod wpływem urazu porodowego, niedokrwienia i z wielu innych przyczyn. Z zakresu uszkodzenia na bazie zmian strukturalnych OUN wynika również szeroka skala objawów odbiegających od normy – zauważalnie niezrównoważony rozwój zdolności intelektualnych, zaburzenia skupienia uwagi, nadpobudliwość i brak aktywności, brak koncentracji, porywczość, znużenie, impulsywność, gorączkowość, wahania nastroju i sprawności umysłowej, zmienność emocjonalna, zachowania infantylne, trudności z zasypianiem, nocne moczenie, koszmary senne, trudności w rozwoju mowy, niezborność fizyczna, zaburzenia percepcji, uczenia się, czytania, pisania (dysleksja, dysgrafia) itp. Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia skoncentrowana głównie na „odżywieniu mózgu” i zwiększeniu przepływu krwi przez naczynia mózgowe w celu zwiększenia dopływu tlenu i glukozy do komórek nerwowych oraz długotrwała rehabilitacja.

Dysfunkcja mózgu u osoby dorosłej może być prymarna – w chorobach bezpośrednio uszkadzających mózg – lub sekundarna, kiedy uszkodzenie mózgu jest jednym z obajwów ogólnych zaburzeń w innych systemach organizmu. Do dysfunkcji mózgu u dorosłych dochodzi najczęściej w czasie niedokrwienia mózgu (np. po udarze mózgu) i zmian zwyrodnieniowych w związku z niedokrwieniem oraz zmian autoimmunologicznych, toksycznych i innych.

Możesz leczyć te choroby

  • Stany po udarze mózgu
  • Dziecięce porażenie mózgowe
  • Zespół i choroba Menière’a
  • Bóle kręgosłupa szyjnego
  • Bóle nerwu trójdzielnego
  • Bóle stawu skroniowo-żuchwowego

Magnetoterapia jako optymalna metoda leczenia dysfunkcji mózgu

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag to optymalna metoda, która obejmuje zarówno oczekiwaną odpowiedź na farmakoterapię (poprawę mikrokrążenia krwi i składników odżywczych w OUN), jest jednocześnie dobrą metodą fizjoterapeutyczną, prowadzącą do poprawy napięcia mięśniowego, poprawy prawidłowych funkcji i przyspieszenia odnowy. W literaturze specjalistycznej opisano doskonałe efekty również w przypadku ciężkich stanów upośledzenia aparatu ruchu u dzieci. Zalecamy aplikację na cały obszar kręgosłupa i głowy, a w przypadku zaburzeń ruchomości warto dodatkowo dołączyć ekspozycję na obszar najbardziej upośledzony. W przypadku dzieci upośledzonych magnetoterpia doskonale nadaje się do codziennego stosowania w długim okresie czasu w ramach całościowej opieki ogólnej.

U osób dorosłych po udarze mózgu (po medycznej reakcji na ostry stan, która polega na utrzymaniu funkcji życiowy, działaniu przeciobrzękowemu, terapii trompolitycznej i stabilizacji ciśnienia), magnetoterapię zalecamy w okresie wczesnej rehabilitacji (zazwyczaj po wyjściu pacjenta ze szpitala). Poprzez aplikacje magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości marki Biomag osiągniemy stymulację neuronów, rozszerzenie naczyń włosowatych i przedwłosowatych, w uszkodzonych rejonach CUN poprawę mikrokrążenia, dostarczania tlenu i wartości odżywczych oraz efekt przeciobrzękowy. Ogólnie dojdzie do poprawy metabolizmu i mobilizacji komórek nerwowy do normalnego funkcjonowania. Terapia wpłynie też pozytywnie na efekty rehabilitacji ruchowej i obniżenie ryzyka powstania dysfunkcji mózgu.

Magnetoterapia a dysfunkcja mózgu. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię pozytywne efekty magnetoterapii w leczeniu lub profilaktyce dysfunkcji mózgu? Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w tego rodzaju dolegliwościach? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania pulsującego pola na dysfunkcje mózgu.

Zákazník

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

reCAPTCHA
Zasady ochrony danych osobowychUzupełniające informacje o przetwarzaniu danych osobowych