Fibriomialgia

Edytor: | 2. stycznia 2019

Oddziaływanie magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości u 56 kobiet cierpiących na fibriomialgię badał zespół lekarzy (Sutbeyaz et al.) w 2009 roku a wyniki eksperymentu zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Clinical Journal of Pain.

Celem eksperymentu była ocena wpływu terapii magnetycznej na kobiety cierpiące na fibriomialgię, czyli przewlekłe, niezapalne, mięśniowo-kostne schorzenie, jeden z objawów reumatyzmu pozastawowego, objawiające się bólem powierzchniowym i sztywnieniem.

56 kobiet w wieku od 18 do 60 lat zostało losowo przydzielonych do dwóch grup: 28 z nich poddano terapii magnetycznej w grupie aktywnej oraz 28 z grupy kontrolnej poddano zabiegom z wykorzystaniem atrapy urządzenia. Aplikacje odbywały się 2 razy dziennie przez 3 tygodnie.

Efekty leczenia oceniano na podstawie kwestionariusza FIQ, który określa zaawansowanie objawów fibriomialgii, wizualnej skali określającej stopień bólu oraz ostatecznie na podstawie subiektywnej oceny pacjenta na temat reakcji na terapię, wraz z oceną stopnia depresji i wahania nastrojów. Wszystkie oceny przeprowadzono po 4 a następnie po 12 tygodniach od zakończenia terapii.

W grupie, poddanej pulsacyjnej terapii magnetycznej, wykazano wyraźną poprawę we wszystkich punktach kontrolnych, zawórno po 4 jak i po 12 tygodniach. W grupie kontrolnej również odnotowano poprawę, jednak pacjentki goszej określały zaawansowanie objawów fibriomialgii a po 12 tygodniach pojawiło się nawet nasilenie bólów.

Wyniki uzyskane w tym eksperymentcie potwierdzają zatem jednoznacznie, że terapia magnetyczna długoterminowo obniża odczuwanie bólu i zmęczenia oraz poprawia ogólną kondycję pacjentek chorych na fibriomalgię.

Źródło: Sutbeyaz, S., Sezer, N., Koseoglu, F., & Kibar, S. (2009). Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double-blind, sham-controlled clinical study. Clinical Journal Of Pain, 25(8), 722-728 7p.

Elektromagnetyczna terapia pulsacyjna w przypadku fibriomialgii: randomizowane, podwójnie ślepe badanie kliniczne, kontrolowane placebo / Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double-blind, sham-controlled clinical study

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19920724

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Przed masażem

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)