Intensyfikacja leczenia złamań kości piszczelowej

Edytor: | 2. stycznia 2019

Intensyfikację leczenia złamań kości piszczelowej za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej badał na 45 pacjentach zespół W. J. Sharrarda (1990). Wyniki testów zostały opublikowane w Journal of Bone and Joint Surgery.

Do badania zaklasyfikowano w sumie 45 złamań kości piszczelowej. Wszystkie poddano standardowemu leczeniu, jednak średni czas gojenia został w ich wypadku ze względu na powolne zrastanie się przekroczony od 16 do 32 tygodni. W grupie testowej znalazły się średnio ciężkie i ciężkie złamania z przemieszczeniem, odchyleniem, ukruszeniem lub połączone ze średnim i ciężkim uszkodzeniem skóry i innych tkanek miękkich.

Leczenie w grupie aktywnej (20 pacjentów) polegało na zastosowaniu stymulacji elektromagnetycznej. 25 pacjentów zostało zaklasyfikowanych do grupy leczonej techniką placebo. Badanie zajęło 12 tygodni. Anonimowe zdjęcia rentgenowskie były oceniane przez niezależnych ekspertów w dziedzinie radiologii i ortopedii.

Analiza statystyczna przeprowadzona przed rozpoczęciem badania pokazała, że wszyscy pacjenci wykazywali podobne parametry z wyjątkiem wieku. Ten nie miał jednak wpływu na wyniki i efekt leczenia.

Niezależna opinia wydana przez radiologa dla grupy aktywnej potwierdziła zrost złamania u pięciu i wyraźną poprawę u kolejnych pięciu pacjentów. U 10 pacjentów z grupy aktywnej nie doszło do żadnych wyraźnych zmian. W grupie kontrolnej wykazano zrost złamania tylko u jednego pacjenta oraz wyraźną poprawę również u jednej osoby. U pozostałych 23 pacjentów w grupie kontrolnej nie doszło do żadnej zmiany.

Wyniki badania wykazały więc widoczną różnicę pomiędzy poszczególnymi grupami. Osoby w grupie aktywnej uzyskały wyraźnie lepsze wyniki w teście Fishera. Ocena lekarza ortopedy potwierdziła w grupie aktywnej zrost złamania u 9 pacjentów i brak postępów u 11. W grupie kontrolnej lekarz ortopeda stwierdził zrost u 3 i brak jakiejkolwiek zmiany u 22 osób. Również w tym wypadku zatem wyniki w grupie aktywnej były o wiele lepsze niż w grupie kontrolnej.

Magnetoterapia pulsacyjna wpływa zatem wyraźnie na gojenie się złamań kości piszczelowej. Nie tylko znacznie skraca czas leczenia, ale również poprawia jakość zrostu kości.

Źródło: Sharrard, W. J. (1990). A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures. The Journal Of Bone And Joint Surgery. British Volume, 72(3), 347-355.

Podwójnie ślepe badania kliniczne pulsującego pola elektromagnetycznego na powolne zrastanie złamań kości piszczelowej / A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16287669

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Złamania

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)