Łagodzenie objawów u pacjentów z SM

Edytor: | 2. stycznia 2019

Na łagodzeniu objawów stwardnienia rozsianego za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej koncentrował się eksperyment kliniczny przeprowadzony na 117 pacjentach w trzech różnych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych (Lappin et al., 2003). Doświadczenie miało na celu zbadanie przede wszystkim wpływu terapii magnetycznej na zmęczenie, skurcze, kontrolę pęcherza moczowego, zmiany nastrojów, motorykę, sen i ogólną jakość życia pacjentów chorych na SM.   

Wpływ pulsującego pola magnetycznego na symptomy SM został oceniony na podstawie indeksu jakości życia (3QLI), indeksu mobilności, skali efektywności oraz skali MSQLI, a więc wskaźników oceniających stopień zmęczenia, występowanie skurczy, kontrolę pęcherza moczowego oraz dolegliwości związane ze zmianą strojów, poruszaniem się, snem i możliwością wykonywania pracy.

Efekt aplikacji był negatywny dla kontroli pęcherza, mieszany dla skurczy oraz pozytywny dla stopnia odczuwania zmęczenia. Należy również zaznaczyć, że pacjenci, którzy przyjmowali leki, reagowali lepiej na aplikacje magnetoterapii.

U pacjentów, poruszających się wyłącznie na wózku, nie zaobserwowano żadnej poprawy. Autorzy eksperymentu założyli zatem, że im większe uszkodzenie struktur nerwowych (utrata otoczki mielinowej z włókien nerwowych, a więc poważniejsze uszkodzenie aksonów), tym terapia jest mniej efektywna. Magnetoterapia jest więc skuteczna dopóki, dopóty nerwy nie uległy większemu uszkodzeniu lub dopóty znajdują się w fazie zapalnej. Jednocześnie należy pamiętać, że być może w tej grupie nie odnotowano zmniejszenia zmęczenia, ponieważ ocenie podlegały odczucia związane z aktywnością fizyczną. Zmęczenie ma jednak wpływ również na huśtawkę nastrojów, funkcje poznawcze i ogólne zdrowie psychiczne.

Niemniej jednak, wyniki eksperymentu jasno wskazują, że ekspozycja na słabe pole elektromagnetyczne może złagodzić przede wszystkim takie objawy SM jak zmęczenie i skurcze, co wpływa pozytywnie na ogólną jakość życia pacjentów.

Źrodło: Lappin, M., Lawrie, F., Richards, T., & Kramer, E. (2003). Effects of a pulsed electromagnetic therapy on multiple sclerosis fatigue and quality of life: a double-blind, placebo controlled trial. Alternative Therapies In Health & Medicine, 9(4), 38-48 11p.

Wpływ terapii pulsującym polem elektromagnetycznym na zmęczenie i jakość życia pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane: badanie kliniczne podwójnie ślepe, kontrolowane techniką placebo / Effects of a pulsed electromagnetic therapy on multiple sclerosis fatigue and quality of life: a double-blind, placebo controlled trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12868251

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Stwardnienie rozsiane – SM

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)