Stany bólowe stanowią duży problem zarówno zdrowotny, jak i społeczno-ekonomiczny. Ulga w bólu zależy od wielu czynników. Między innymi od tego, czy mamy do czynienia ze stanami ostrymi czy chronicznymi. Mechanizm bólu jest bardzo złożony a podczas leczenia trzeba brać pod uwagę zarówno obwodowy, jak i centralny układ nerwowy.

Pulsacyjne pole magnetyczne o niskich częstotliwości wpływa na odczuwanie bólu pośrednio i bezpośrednio.

Bezpośrednimi efektami stosowania pola są ruch neuronów i jonów wapnia, zmiana potencjału błony komórkowej, zmiana poziomu endorfin, tlenku azotu i dopaminy oraz regeneracja tkanki nerwowej.

Pośrednim efektem oddziaływania polem elektromagnetycznym są natomiast fizjologiczne zmiany w krążeniu, obrzękach, mięśniach, dotlenieniu tkanek, stanach zapalnych, gojeniu, w poziomie prostaglandyn, metabolizmie i energii komórki.

Jednym z podstawowych efektów magnetoterapii w przypadku bólów neurologicznych jest wpływ na ich odbiór.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wynikami badań klinicznych nad obniżaniem poziomu bólu poprzez stosowanie magnetoterapii pulsacyjnej.

Badania kliniczne wg wskazań:

Powiązana diagnoza: Dolegliwości bólowe