Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex) to zapalna, zwyrodnieniowa choroba obwodowego układu nerwowego (OUN), w czasie której dochodzi do procesów demielinizacyjnych w OUN, a postaci kliniczne choroby dzieli się zgodnie z przewagą części OUN, która została najbardziej dotknięta.

Stwardnienie rozsiane może przebiegać z powtarzającym się, uderzeniowym pogłębieniem się choroby i następującą remisją lub stale powoli się pogłębiać. Rzadko może przybrać gwałtowny przebieg zakończony zgonem, ale może także dojść do wygaśnięcia procesu chorobowego z trwałym skutkiem.

Leczenie stwardnienia rozsianego jest wyłącznie objawowe. Pacjent wymaga spokoju, podaje się leki przeciwzapalne i analgetyczne, zapobiega się chorobom zakaźnym, zbyt dużemu obciążeniu fizycznemu i psychicznemu, które pogłębia przebieg stwardnienia rozsianego.

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości firmy Biomag wspomaga uwolnienie pacjenta od niektórych obciążeń i poprawia jakość jego życia.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wynikami badań klinicznych wskazujących na efektywne działanie magnetoterapii w leczeniu tej choroby.

Badania kliniczne wg wskazań:

Powiązana diagnoza: Stwardnienie rozsiane – SM