Pracujący mięsień potrzebuje tlenu i posiada ograniczone zapasy energii w postaci glukozy. W razie długotrwałego obciążenia przechodzi na pozaaerobowe sposoby zyskiwania energii.

Rozpoczyna się nadprodukcja kwasu mlekowego i kwasica metaboliczna. Kwasica pogarsza przesyłanie impulsów nerwowych i kurczliwość mięśni, prowadząc do fizjologicznego zmęczenia mięśni. Czynnikiem ograniczającym jest spadek rezerw glikogenu, co powoduje hipoglekemię przede wszystkim w centralnym układzie nerwowym. Efektem jest spowolnienie glikolizy z obniżeniem produkcji ATP i CP.

Acidoza pogarsza warunki do powstawania potencjału mięśniowego, pogarsza kurczliwość mięśni. Dochodzi do fizjologicznego zmęczenia, które czujemy jako ból, zesztywnienie, spadek siły w mięśniach, skurcze, problemy z koordynacją ruchową.

Kontynuując wysiłek bez odpowiednich przerw, możemy doprowadzić do ostrego zmęczenia patologicznego (Máček, Vávra), które może zakończyć się kolapsem układu krążenia i śmiercią a w stanach przewlekłych zmniejszeniem i atrofią włókien mięśniowych, zastępowanych tkanką łączną.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wynikami badań klinicznych wskazujących na efektywne działanie magnetoterapii w leczeniu tej diagnozy.

Badania kliniczne wg wskazań:

Powiązana diagnoza: Zmęczenie mięśni