Neurologiczny odbiór bólu w mózgu

Edytor: | 2. stycznia 2019

Neurologicznym odbiorem bólu mózgu zajmował się zespół J. A. Robertsona badając u 31 pacjentów wpływ oddziaływania magnetoterapii pulsacyjnej o frekwencji 9, 5, 3 i 1 Hz.

Wyniki badania jasno wskazały, że niskofrekwencyjna magnetoterapia pulsacyjna wpływa na odbiór ostrych stanów bólowych w mózgu, które eksperymentalnie były wywoływane u grupy badanych. Na zdjęciach hipokampu, kory przedniej zakrętu obręczy i wyspy (części łączone z odczuwaniem bólu), wykonanych przed i po oddziaływaniu polem elektromagnetycznym stwierdzono znaczne różnice.

Przy pomocy funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego zaobserwowano po oddziaływaniu magnetoterapią pulsacyjną powstanie neuromodulacji. Obserwacja ta pozwoliła potwierdzić hipotezę zespołu badawczego J. A. Robertsona, że obniżenie odczuwania bólu w wyniku stosowania magnetoterapii pulsacyjnej nie jest wynikiem działania mechanizmów orientacyjnych i naprowadzających mózgu (jak sądzono dotychczas), ale zależy od jego struktur centralnych.

Źródło: Robertson, J. A. et al. (2010) Low-frequency pulsed electromagnetic field exposure can alter neuroprocessing in humans. Journal of the Royal Society Interface. [Online] 7 (44), 467–473.

Oddziaływanie pulsacyjnym polem elektromagnetycznym niskiej o frekwencji wpływa na odbiór bodźców nerwowych u ludzi / Low-frequency Pulsed Electromagnetic Field Exposure Can Alter Neuroprocessing in Humans
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842792/

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Dolegliwości bólowe

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)