O magnetoterapii

Edytor: | 2. stycznia 2019

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka artykułów opisujących ogólne założenia i efekty działania pola magnetycznego i magnetoterapii. Wierzymy, że spotkają się z Twoim zainteresowaniem i skłanią do skorzystania z pozytywnych efektów działania pola magnetycznego.
W razie jakichkolwiek pytań, wróć się do nas.

Lecznicze działanie pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości (PPMN) i właściwości magnetoterapii

Zmiany biologiczne w tkankach powstające pod wpływem działania pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości można z powodzeniem wykorzystać w leczeniu całego szeregu dolegliwości zdrowotnych. Podstawowe efekty polegają na działaniu:

Pokaż więcej

Krótki opis poszczególnych efektów stosowania magnetoterapii marki Biomag

Efekt przeciwbólowy (analgetyczny) – Pulsacyjna magnetoterapia o niskiej częstotliwości dzięki indukcji warunkuje powstawanie prądu we włóknach nerwowych, co hamuje przepływ wrażeń bólowych z miejsca bólu przez rdzeń kręgowy do ośrodków mózgowych, a w następstwie tego i niektórych innych mechanizmów (zwiększonego wytwarzania endorfin, stłumienia zapalenia, obrzęku i rozluźnienia mięśni) dochodzi do złagodzenia bólu. Zwiększona produkcja endorfin i regulacja przejścia jonów wapnia przez błonę komórkową przyczynia się również do wazodylatacji, działania przeciwbólowego i uspokojenia. Po aplikacji pulsacyjnej magnetoterapii o niskiej częstotliwości wykazano zwiększoną aktywność dehydrogenazy mleczanowej w eksponowanych mięśniach (sprawia, że następuje rozkład kwasu mlekowego, który drażni receptory komórek nerwowych wywołując ból). Szczególnie korzystne działanie przeciwbólowe wykazały aparaty Biomag® w zespołach bólowych korzeniowych radikularnych) i pseudokorzeniowych – rwa kulszowa, ucisk nerwów z różnych przyczyn). Działanie przeciwbólowe jest podstawowym efektem, dla którego u większości osób stosuje się magnetoterapię. Jest ona szeroko stosowana w wielu chorobach zwyrodnieniowych aparatu ruchu, w stanach pourazowych i pooperacyjnych.

Pokaż więcej

Właściwości PPMN i częstotliwości w aparatach marki Biomag®

Biegunowość aplikatorów
Impulsy o jednej biegunowości generowane na aparatach Biomag® umożliwiają uzyskanie na aplikatorach w określonym miejscu zawsze tej samej biegunowości.

Pokaż więcej

Kształt impulsów, intensywność pola i nakładanie się częstotliwości.

W programie INDIVIDUAL dla poszczególnych częstotliwości i natężeń podano kształt impulsu. Ostry kształt impulsu działa stymulująco (IGŁA, TROJKĄT), inne kształty (OWAL, PROSTOKĄT) mają działanie przeciwbólowe i łagodzą skurcze. Modulacja częstotliwości w trzyminutowych sekwencjach wywołuje płynne działanie pożądanego efektu. Modulacja częstotliwości po impulsie bardziej skłania organizm do reakcji. Dobrze jest zwrócić na to uwagę przy doborze.

Pokaż więcej

Wybór i sposób korzystania z aplikatorów. Fragment książki „Zdrowie i magnetoterapia marki Biomag“.

Z aplikatorów, które pozostają do dyspozycji w ofercie (patrz poniżej), należy każdorazowo wybrać ten, który najbardziej odpowiada danemu celowi terapeutycznemu i przyłożyć go jak najbliżej powierzchni leczonej części ciała.

Niektóre aplikatory umożliwiają przymocowanie ich do chorej części ciała za pomocą elastycznego pasa. Zaleca się skorzystanie z tej możliwości, ponieważ dokładne umieszczenie aplikatora zwiększy skuteczność aplikacji (w przypadku solenoidów, które wytwarzają przestrzenne pulsujące pole magnetyczne, wystarczy, by leczona część ciała znalazła się wewnątrz solenoidu).

Pokaż więcej

Liczba aplikacji magnetoterapii pulsacyjnej marki Biomag

Aktualnie uważa się, że czas aplikacji magnetoterapii zależy od danego przypadku. Niekiedy należy ją stosować powtarzalnie w długotrwałych cyklach.

Aplikację przeważnie wykonuje się 2 razy dziennie, w trudnych przypadkach aplikacja może być wykonywana średnio 3 lub więcej razy dziennie w zalecanym odstępie czasowym – 6 godzin.

Jeżeli jest to możliwe, nie należy przerywać magnetoterapii w sposób nagły, ale należy stopniowo zwiększać odstępy między aplikacjami. W przypadku pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym zaleca się 20-minutowy odpoczynek po aplikacji.

Dla schorzeń krótkotrwałych zaleca się 20–30 aplikacji, ale nie mniej niż 10.

Pokaż więcej

Tabela przeważających efektów leczniczych według częstotliwości

Aparaty do magnetoterapii marki Biomag posiadają obecnie 103 programy do leczenia różnych dolegliwości. Jednym z programów zapisanych w urządzeniach jest tzw. „Program INDYWIDUALNY”, który umożliwia użytkownikowi ustawienie częstotliwości a więc dominującego działania pola zgodnie z indiwidualnymi potrzebami.

Pokaż więcej

Magnetyczne pole Ziemi

Magnetyczne pole Ziemi ma wyjątkowe właściwości, które są optymalne dla życia i jego rozwoju.

Udowodniono, że żywy organizm wytwarza bardzo słabe pole elektromagnetyczne (mierzona bardzo skomplikowanymi aparatami), które wchodzi w stałe reakcje z magnetycznym polem Ziemi. Z praw fizyki wynika, że te interakcje muszą mieć swój wpływ na poziomie atomów, komórek, struktur komórkowych i na cały organizm. Z pewnością nie możemy mówić o siłach dużych, ale bez wątpienia stałych, bez czasowych ograniczeń. Ponieważ jednak nie dysponujemy odpowiednimi receptorami, jak np. słuch dla fal dźwiękowych, pola magnetycznego nie rejestrujemy.

Magnetyczne pole Ziemi wynosi 0,047 mT. Jego falowanie i cykliczne wychylenia określają cykle biologiczne (dzienne, miesięczne, roczne). Możemy wyróżnić 5 znanych obszarów kultywacji życia, na które wpływa ziemski magnetyzm:

– prawa i mechanizmy operacji elektromagnetycznych na poziomie najmniejszych cząstek żywych,
– ochrona przed różnymi rodzajami promieniowania kosmicznego, które mogłaby być zabójcze dla życia na Ziemi,
– przyciąganie ziemskie,
– cykle dobowe,
– orientacja w terenie uwarunkowana magnetycznym polem Ziemi.

Pokaż więcej

Z historii magnetoterapii

Leczenie przy pomocy magnesu było znane od stuleci. Słowo magnez pochodzi od nazwy greckiego miasta Magnesia, gdzie wydobywano rudę magnetyczną – tlenek żelaza w stanie surowym. Istnieją również niepotwierdzone podania mówiące do tym, że Chińczycy znali i używali magnesu już 4500 lat przed Chrystusem.
Proszek magnetyczny był w przeszłości wykorzystywany do celów leczniczych, np. podowano go w formie tabletek, okładów, dodawano do napojów „wiecznej młodości”. Okłady z proszku odnosiły największy skutek w przypadku gojenia się ran, bólów stawów i kręgosłupa oraz obrzęków stawów po stłuczeniach.

Historia mówi nam również o cesarzach rzymskich (np. Kluadiuszu), którzy leczyli dnę kąpielami z „elektrycznymi rybami”. Dzisiaj już wiemy, że elektryczną rybą była płaszczka, która przy dotyku produkowała ładunek elektryczny, wytwarzając pole elektromagnetyczne.

Pokaż więcej

Aparaty i metody wykorzystujące pole elektromagnetyczne i energię elektryczną. Magnetoterapia marki Biomag

Aparatów medycznych korzystających z pola elektromagnetycznego i prądu elektrycznego jest wiele. Spektrum generowanego promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo szerokie, dlatego biologiczne efekty oddziaływania są także bardzo różnorodne. W celu lepszej orientacji czytelnika wymienimy niektóre urządzenia i procedury lecznicze, z którym w codziennym życiu spotykamy się najczęściej.

Pokaż więcej

Jakie pole magnetyczne jest zbyt silne i szkodliwe?

Jeśli zaczniemy oddziaływać na naturalne mechanizmy silnym polem magnetycznym, organizm najprawdopodobniej zareaguje w sposób bardzo wyraźny.

Początkowo przeważało przekonania, że silne pole magnetyczne ludzkiemu organizmowi nie szkodzi. W późniejszym okresie okazało się, że u ludzi pracujących dłuższy okres w sztucznym polu magnetycznym (np. przy maszynach hutniczych i piecach elektromagnetycznych) pojawiają się zmiany patologiczne, jak np. łuszczenie się skóry, stałe zaczerwienienia, zmiany rytmu serca, brak apetytu, bóle głowy, podwyższona potliwość, złe samopoczucie.

Pokaż więcej

Magnetoterapia – literatura dostępna w języku czeskim

Bendarčík Peter: Zdraví a Magnetoterapie BIOMAG (2006 Novější a
Jiří Chvojka: teorie a Magnetoterapie v praxi (2000)
Valuch JM: magnetismus jako podmínka života a zdraví (2000)

Jeřábek J., Žideková A .: Pulsní magnetické pole při léčbě
M. Bechtěrev. Prakt. Lék., 66 (12) 1986: 469-470

Pokaż więcej

Programy i akcesoria do aparatów do magnetoterapii marki Biomag®

Programové vybavení přístrojů BIOMAG se vždy vyvíjelo současně s novými poznatky o účincích léčby nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem a v různých typech obsahuje celou škálu nízkofrekvenčních programů. Přístroje řady BIOMAG se v naší zemi začaly vyrábět již od roku 1989 a postupem let se jejich různé typy (BIOMAG 89, BIOMAG 9201, BIOMAG MINI, BIOMAG DUO, BIOMAG QATRO, BIOMAG FAMILY) staly důležitou součástí lékařské péče v lázních, rehabilitacích a dalších zdravotnických zařízeních.

Pokaż więcej

Magnetoterapia – literatura w różnych językach

Barkusova, L. P. et al.: O režimach iskustvennych magnitnych polej i ich biologičeskoj aktivnosti. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev; 1976, s. 7-8 Bartko, D. Et al.: Vplyv pulzného magnetického pol´a na cerebrálnu cirkuláciu, frekvenčné spektrá EEG a niektoré vlastnosti krvi. Čs. neurol. neurochir. Sv. 51 (84), 1988, č. 2., S. 124-132

Pokaż więcej

Magnetoterapia – magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości – MUDr. Peter Bednarčík, CSc. (lek.med.)

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości po 30 latach sporadycznego używania w ambulatoriach, sanatoriach i poradniach stała się standardową częścią codziennej opieki rehabilitacyjnej. Stopniowo zyskiwała również kolejne, nowoczesne procedury. Obecnie zdaje się, że przeżywa swój renesans, pojawiając się w domach pacjentów, którzy mogą z niej korzystać samodzielnie, zgodnie z załączoną instrukcja. Już Chvojka twierdził, że magnetoterapia ma przy odpowiedniej aplikacji … Więcej

Pokaż więcej

Fotogalerie - princip a účinky magnetoterapie

Założenia i efekty działania pola magnetycznego i magnetoterapii. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię informacje o polu magnetycznym i magnetoterapii? Rozważasz skorzystanie z ich efektów w celu poprawy Twojego zdrowia? Chcesz wiedzieć, jak magnetoterapia może pomóc Tobie? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.