Aparaty i metody wykorzystujące pole elektromagnetyczne i energię elektryczną. Magnetoterapia marki Biomag

Edytor: | 25. czerwca 2019

Urządzenia dostępne na rynku charakteryzują się różnymi parametrami, co wpływa na spektrum ich oddziaływania.

Aparatów medycznych korzystających z pola elektromagnetycznego i prądu elektrycznego jest wiele. Spektrum generowanego promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo szerokie, dlatego biologiczne efekty oddziaływania są także bardzo różnorodne. W celu lepszej orientacji czytelnika wymienimy niektóre urządzenia i procedury lecznicze, z którym w codziennym życiu spotykamy się najczęściej.

Magnesy stałe

Do najstarszych i najprostszych należą magnesy stałe. Do ich produkcji opracowano cały szereg stopów (obecnie dominują stopy baru i żelaza, ewentualnie samaru, kobaltu i neodymu). Magnesy stałe najczęściej stosujemy przykładając do ciała.

Magnesy ferrytowe

Klasyczny magnes ferrytowy (stosowany do przymocowywania na tablicy) może wytworzyć w odległości 1 cm od swojej powierzchni pole magnetyczne o wartości 30 do 70 mT (militesli), a więc tysiąc razy większe niż pole Ziemi. Wartość porównywalną do ziemskiej osiaga w odległości około 30 cm od swojej.

Magnetofory

Magnetofory są foliami z miękkiego, plastikowego materiału, w który zatopiono miękkie, ferromagnetyczne, namagnetyzowane w kształcie szachownicy cząstki. Indukcja na powierzchni magnetoforu wynosi nawet 40 mT, jednak ze względu na niewielką grubość materiału gradiacja jest znacząca i w odległości 5 cm od powierzchni indukcja pola magnetycznego jest ułamkowa.

Biolampy

Biolampy korzystają ze spolaryzowanego światła, które w odróżnieniu od lasera nie jest ani monochromatyczne ani koherencyjne. Działanie i indukcja biolampy przypomina laser, niemniej różnica polega na wydajności i zdolności przenikania w głąb tkanek. Przenikanie w głąb organizmu w przypadku biolampy jest minimalne.

Prądy o niskiej częstotliwości

Prądy o niskiej częstotliwości (od 0 do 1000Hz) wykorzystywane w rehabilitacji powstają w wyniku przerywania prądu galwanicznego, modyfikacji sieciowego prądu zmiennego lub pracy generatora elektrycznego. Prądy o niskiej częstotliwości aplikujemy, przykładając do ciała elektrody.

Prądy dynamiczne

Prądy dynamiczne są bardzo popularną metodą terapii o niskiej częstotliwości. Metoda polega na działaniu prądu galwanicznego i  nałożonego na niego prądu impulsowego. Prądy dynamiczne aplikujemy przy pomocy elektrod przykładanych do ciała. Ogrzewają tkanki.

Prądy o wysokiej częstotliwości

Prądy o wyskiej częstotliwości to prądy zmienne o zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 GHz. Należą do nich diatermia krótkofalowa, diatermia kondensatorowa oraz diatermia indukcyjna. Działanie polega na zamianie energii elektromagnetycznej na energię cieplną i ogrzaniu tkanek.

Elektroterapia bezkontaktowa

Elektorterpia bezkontaktowa korzysta z prądu elektrycznego, który powstaje w głębi tkanki w wyniku indukcji elektromagnetycznej. Mechanizm działania elektroterapii stanowi przejście pomiędzy elektroterapią i magnetoterapią. W odróżnieniu od magnetoterapii, gdzie procesem aktywnym leczniczo jest przede wszystkim pole magnetyczne, elektroterapia opiera się na składniku elektrycznym.

Magnetoterapia

Magnetoterapia należy do grupy bezkontaktowych metod elektroterapeutycznych. W jej przypadku składnik elektryczny pola elektromagnetycznego w tkankach (napięcie elektryczne i prąd elektryczny) jest średnio o 100 razy mniejszy niż w klasycznych (kontaktowych) elektroterapiach.

Magnetoterapia korzysta z ogólnych efektów terapeutycznych składnika magnetycznego pola elektromagnetycznego. Pole magnetyczne powstaje wokół każdego przewodu, w którym płynie prąd elektryczny a jego właściwości zależą od właściwości prądu elektrycznego. Zjawisko to nazywamy indukcją elektromagnetyczną.

Typy i częstotliości pola magnetycznego

Pole magnetyczne może być statyczne, zmienne lub pulsujące. W polach pulsujących istotnym elementem są częstotliwości, które dzielą się na:

  • niskie – od 0 do 100/150 Hz
  • wysokie – od 9 do 250 MHz, połączone do grup o niskiej częstotliwości (40 až 640 Hz)

Magnetoterapia o niskiej częstotliwości w żadnym wypadku nie korzysta z efektów cieplnych, czym różni się od metod magnetoterapii o wysokich frekwencjach. Wynika z tego, że magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości jest odpowiednia dla osób, które korzystają z metalowych protez i implantów. Na świecie produkowano i nadal produkuje się wiele aparatów do magnetoterapii niektóre z nich również w Czechach. Wiele z nich oznaczało się wysoką jakością, posiadając wielość tzw. programów leczniczych. Były jednak duże, skomplikowane i z punktu widzenia pacjentów trudne w obsłudze.

Naszym celem było zaprojektowanie generatora, który byłby porównywalny z najlepszymi urządzeniami zagranicznymi i jednocześnie zaopatrzony w instrukcje i łatwy w obsłudze. Dlatego prezentujemy nową serię urządzeń domagnetoterapii marki BIOMAG. Umożliwiają one aplikacje pola magnetycznego w warunkach domowych, już przy pierwszych objawach schorzenia, jeszcze przed pełnym rozwinięciem się choroby. Aplikacje magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości w początkowym stadium choroby stwarzają możliwość zatrzymania rozwoju dolegliwości, np. w przypadku aparatu ruchu, kiedy rozwój choroby grozi unieruchomieniem. Główną zaletą naszych aparatów jest możliwość długiej lub częstej pracy bez przegrzewających się cewek powodujących przerwy w aplikacji pola magnetycznego.

Magnetoterapia – urządzenia i aplikatory

Do terapii elektromagnesem jest konieczny nie tylko własny generator pola, który produkuje impulsy elektryczne i zazwyczaj jest urządzeniem bardzo skomplikowanym, ale również aplikator – które są cewkami o różnych kształtach. Najczęściej z dużą skutecznością wykorzystuje się aplikatory płaskie czyli zbudowane z przewodów i wytwarzające homogenne pole magnetyczne oraz solenoidów, które mają kształt pustego w środku walca. Tego typu aplikatory mają wg dotychczasowych wyników badań największą skuteczność w docieraniu do głębokich tkanek. Właśnie z takich aplikatorów korzystamy podczas stosowania magnetoterapii przy pomocy nowej serii aparatów marki BIOMAG. Aplikatory posiadają dodatkowo specjalną funkcję wytwarzania pola magnetycznego docierającego do odpowiednich tkanek.

Wspominaliśmy już o tzw. biotropowych właściwościach pola magnetycznego, których znajomość jest ważna w uzyskiwaniu najbardziej optymalnego efektu leczenia. Właściwości jest kilka, jednak najważniejsze są trzy. O indukcji, najważniejszym parametrze, była już mowa. Kolejną właściwością jest częstotliwośc impulsów, czyli ich liczba na sekundę.

Magnetoterapia o niskiej częstotliwości

W naszej tzw. magnetoterapii o niskiej częstotliwości wykorzystujemy najczęściej frekwencje od 1 do 25-81 impulsów/sec. W urządzeniach, które produkujemy, zaprogramowaliśmy odpowiednią kombinację częstotliwości impulsów o leczniczych właściwościach. Impulsy powstają w regularnych interwałach lub określonych wiązkach. Jest to w zasadzie o serie krótkich impulsów oddzielonych od siebie krótką przerwą.

Kolejnym i praktycznie najważniejszym parametrem jest kształt impulsów. Od tego parametru zależy biologiczna reakcja tkanek. Teoretycznie możliwe jest zbudowanie ogromnej liczby kombinacji impulsów. Najbardziej efektywne i sprawdzone kombinacje impulsów wykorzystaliśmy przy konstruowaniu urządzeń do magnetoterapii marki BIOMAG.

Urządzenia i metody korzystające z pola elektromagnetycznego. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię informacje o urządzeniach i metodach korzystajacych z pola elektromagnetycznego? Chcesz dowiedzieć się więcej, jak magnetoterapia Biomag może pomóc Tobie? Zwróć się do nas. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania.