Magnetyczne pole Ziemi

Edytor: | 25. czerwca 2019

Planeta Ziemia wytwarza pole magnetyczne. Reaguje na nie każdy żywy organizm. Magnetosfera chroni również powierzchnię planety przez promieniowaniem kosmicznym.

Magnetyczne pole Ziemi ma wyjątkowe właściwości, które są optymalne dla życia i jego rozwoju.

Udowodniono, że żywy organizm wytwarza bardzo słabe pole elektromagnetyczne (mierzona bardzo skomplikowanymi aparatami), które wchodzi w stałe reakcje z magnetycznym polem Ziemi. Z praw fizyki wynika, że te interakcje muszą mieć swój wpływ na poziomie atomów, komórek, struktur komórkowych i na cały organizm.  Z pewnością nie możemy mówić o siłach dużych, ale bez wątpienia stałych, bez czasowych ograniczeń. Ponieważ jednak nie dysponujemy odpowiednimi receptorami, jak np. słuch dla fal dźwiękowych, pola magnetycznego nie rejestrujemy.

Magnetyczne pole Ziemi a kultywacja życia

Magnetyczne pole Ziemi wynosi 0,047 mT. Jego falowanie i cykliczne wychylenia określają cykle biologiczne (dzienne, miesięczne, roczne). Możemy wyróżnić 5 znanych obszarów kultywacji życia, na które wpływa ziemski magnetyzm:

  • prawa i mechanizmy operacji elektromagnetycznych na poziomie najmniejszych cząstek żywych,
  • ochrona przed różnymi rodzajami promieniowania kosmicznego, które mogłaby być zabójcze dla życia na Ziemi,
  • przyciąganie ziemskie,
  • cykle dobowe,
  • orientacja w terenie uwarunkowana magnetycznym polem Ziemi.

Magnetyczne pole Ziemi. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię informacje o magnetycznym polu Ziemi? Chcesz dowiedzieć się więcej, jak magnetoterapia Biomag może pomóc Tobie? Zwróć się do nas. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania.