Przeciwwskazania

Edytor: | 9. kwietnia 2021

Magnetoterapia pulsacyjna to bardzo bezpieczna metoda leczenia i rehabilitacji. Niemniej jednak istnieją przeciwwskazania do tej metody. Przed aplikacją należy również zapoznać się z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń i aplikatorów.

Przeciwwskazania do magnetoterapii

Urządzenia i aplikatory Biomag nie należy stosować w przypadku wystąpienia poniższych przeciwwskazań. W przeciwnym razie może dojść do uszczerbku na zdrowiu użytkownika i personelu!

Skorzystaj z tych kontaktów, jeśli nie jesteś pewien, czy rozumiesz wszystkie przeciwwskazania i zasady bezpiecznej obsługi wymienione poniżej. Zapobiegnie to możliwym problemom.

 • Ciąża
 • Rozrusznik serca
 • Stany krwotoczne
 • Krwawienia menstruacyjne
 • Nowotwory
 • Ciężka sepsa
 • Stany gorączkowe
 • Gruźlica czynna (aktywna)
 • Grzybica w miejscu zabiegu
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • Nadczynność tarczycy
 • Nadczynność nadnerczy
 • Miastenia (łac. myasthenia gravis)
 • Choroby podwzgórza i przysadki mózgowej
 • Psychoza
 • Bóle nieznanego pochodzenia
 • Nieokreślona diagnoza
 • Niezgodność z metodą terapeutyczną wybraną przez specjalistę

 

Skutki uboczne:

Podczas aplikacji należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z niedociśnieniem (lub skłonnością do niedociśnienia) i nadciśnieniem.

Wpływ magnetoterapii na konkretny organizm należy oceniać pod kątem konkretnego przypadku i reakcji poszczególnych pacjentów.

W przypadku nieoczekiwanych reakcji przerwij aplikację! Aplikację można wznowić po kontroli przeprowadzonej przez lekarza.

 

Jeśli posiadasz aplikator ze światłem spolaryzowanym AL16-LUM, inne przeciwwskazania to:

 • Bezpośrednie skierowanie na oczy (dotyczy zabiegów światłem spolaryzowanym)
 • W przypadku zaburzeń metabolizmu wywołujących światłoczułość skóry oraz stosowania preparatów do fotostymulacji (dotyczy zabiegów światłem spolaryzowanym)

Ta lista przeciwwskazań ma charakter orientacyjny. Zawsze postępuj zgodnie z przeciwwskazaniami zawartymi w aktualnej wersji oryginalnej instrukcji, która została dostarczona przez producenta łączne z urządzeniem.