Odczuwanie zmęczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym a wpływ magnetoterapii pulsacyjnej BEMER

Edytor: | 2. stycznia 2019

Badanie randomizovane, podwójnie ślepe, kontrolowane techniką placebo

J. Piatkowski, M. D., S. Kern, Ph. D. a T. Ziemssen, M. D., The Journal of alternative and comlementary medicine, 2009

Cel: Poprzednie badania opisywały wpływ terapii elektromagnetycznej na odczuwanie wyraźnego zmęczenia u pacjentów dotkniętych stwardnieniem rozsianym (MS). Niniejsze badanie skupiło się na długofalowych efektach BEMER u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym skarżących się na zmęczenie. Pacjenci: 37 osób z postacią remitująco-powracającą choroby w okresie rehabilitacji z wyraźnymi objawami zmęczenia, na interwencję składało się leczenie polem magnetycznym BEMER, trwające 12 tygodni, w trybie 2 razy dziennie po 8 minut. Wynik: głównym kryterium była zmiana w MFIS pomiędzy początkiem a 12 tygodniem leczenia. Kryterium pomocniczym były zmiany w skalach FSS, ADS-L, MSFC i EDSS. Wyniki: stwierdzono znaczące zmiany w wartościach po 12 tygdniach terapii w grupie z aktywnym leczeniem (26,84 w stosunku do 36,67, p=0,024), pojawiły się również niższe wartości FSS niż w grupie leczonej techniką placebo (3,5 w stosunku do 4,7, p=0,016). Po 6 tygodniach badania wyniki MFIS i FSS w obu grupach nie różniły się. W skali MFIS doszło w grupie z leczeniem aktywnym do wyraźnego spadku w fizycznej (p = 0,018) i kognitywnej (p = 0,041) podskali, nie stwierdzono natomiast zmian w podskali psychologicznej. Pacjentci dobrze znosili terapię BEMER.

Podsumowanie: w badaniu pilotażowym stwierdzono dobroczynny wpływ terapii BEMER na odczuwanie zmęczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Stwardnienie rozsiane a efekty magnetoterapii. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię pozytywne efekty magnetoterapii przy stwardnieniu rozsianym? Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w tego rodzaju dolegliwościach? Skontaktuj się z nami!

Zwróć się do nas, chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania magnetoterapii w przypadku stwardnienia rozsianego.

Powiązana diagnoza: Stwardnienie rozsiane – SM

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)