Oddziaływanie zróżnicowanych sposobów aplikacji pola magnetycznego na szumy uszne

Edytor: | 2. stycznia 2019

Oddziaływanie zróżnicowanych sposobów aplikacji pola magnetycznego na szumy uszne badał zespół naukowców w randomizowanym, kontrolowanym eksperymencie klinicznym (Forogh et al., 2014), który objął 56 pacjentów. Nasilenie szumów zostało zbadane przed terapią, bezpośrednio po oraz miesiąc po jej zakończeniu.

Pacjenci zostali poddani czterem, maksymalnie 10-minutowym aplikacjom w ciągu czterech tygodni. Porównano w ten sposób dwa różne sposoby aplikacji pola magnetycznego oraz ich wpływu na system słuchu.

Jedną z metod była powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) o frekwencji 10 Hz i 1000 stymulacji podczas każdych 10 minut.

Druga metoda polegała na nieprzerwanej stymulacji falą uderzeniową o częstotliwości 50 Hz, przy założeniu, że 600 sygnałów w 3 równie długich impulsach trwających łącznie 1,2 sekundy podawano dwa razy podczas jednej aplikacji, której towarzyszyła 15-minutowa przerwa (łącznie podano 2400 sygnałów podczas jednej aplikacji).

Obie metody wyraźnie zmniejszyły szumy, przy czym nieprzerwana stymulacja falą uderzeniową wykazała lepsze wyniki statystyczne.

Autorzy badania przypisują różnicę wyników faktowi, że stymulacja falą uderzeniową przebiegała w dwóch fazach, podczas gdy powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) miała jednorazowy przebieg.

Źródło: Forogh, B. et al. (2014) Comparison of two protocols of transcranial magnetic stimulation for treatment of chronic tinnitus: a randomized controlled clinical trial of burst repetitive versus high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation. Neurological Sciences. 35 (2), 227–232.

Zestawienie dwóch sposobów przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu szumów usznych / Comparison of two protocols of transcranial magnetic stimulation for treatment of chronic tinnitus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23852313

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Szumy uszne – tinnitus

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)