Potencjał czynnościowy w nerwie kulszowym

Edytor: | 2. stycznia 2019

Potencjał czynnościowy w nerwie kulszowym. Zagadnieniem zajmował się zespół Ö. Coskuna. Zmierzono efekt 30-minutowej aplikacji pulsującego pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz i mocy 1 mT na model zwierzęcy. Porównanie z grupą kontrolną dało zaskakujący wynik.

Potencjał czynnościowy to krótki moment, kiedy potencjał błony komórkowej szybko wzrasta a następnie równie szybko zmniejsza się, by utrzymać różnicę pomiędzy napięciem wewnątrz i na zewnątrz komórki podczas przewodzenia nerwowego. Potencjał czynnościowy w neuronie nazywamy również impulsem nerwowym.

Maksymalne wartości (amplituda), faza hiperpolaryzacji oraz potencjał czynnościowy były zgodnie z wynikami badania wyraźnie niższe w grupie poddanej terapii magnetycznej.

Wykorzystanie pulsującego pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz i mocy 1 mT wywarło zatem negatywny wpływ na nerwy peryferyjne, ponieważ zmniejszyło amplitudę maksymalnych wartości i hiperpolaryzację potencjału czynnościowego.

Innymi słowy magnetoterapia pulsacyjna wyraźnie tłumi impulsy nerwowe w nerwie kulszowym, a więc obniża poziom bólu wywołanego zapaleniem tego nerwu.

Źródło: Coskun, Ö. et al. (2011) Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve. Toxicology And Industrial Health. [Online] 27 (2), 127–132.

Wpływ pola magnetycznego o wartościach 50 Hz, 1 mT na potencjał czynnościowy w nerwie kulszowym szczura / Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20823053

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Atak rwy kulszowej

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)