Tłumienie bólu przy pomocy różnych dawek

Edytor: | 2. stycznia 2019

Tłumienie bólu przy pomocy różnego dawkowania magnetoterapii pulsacyjnej zostało zbadane obrazową metodą funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego. Na wywołany ostry ból zastosowano u 47 ochotników oprócz innych częstotliwości, również frekwencje 9, 5, 3 i 1 Hz.

Na podstawie wyników z poprzednich badań obserwowano zmiany w hipokampie, wyspie i przedniej korze zakrętu obręczy, ponieważ do właśnie w tych centralnych strukturach mózgu udowodniono wpływ magnetoterapii pulsacyjnej na odbiór i zmianę w odbiorze bólu.

Konkretna intensywność aplikowanego pola magnetycznego wpłynęła na umiarkowaną zmianę odpowiedzi BOLD. Zmiana była zauważalna właśnie przy pomocy metody BOLD fMRI, czyli Blood Oxygenation Level Dependant widocznej dzięki funkcjonalnemu magnetycznemu rezonansowi jądrowemu.

W uproszczeniu wpływ magnetoterapii został zbadany na podstawie porównania wartości utlenowania krwi w wymienionych wyżej aktywnych rejonach mózgu.

Wyniki potwierdziły, że reakcja organizmu na ból, a więc obniżenie jego odczuwania jest proporcjonalna do intensywności magnetoterapii.

Źródło: Robertson, J. A. et al. (2010) Evidence for a dose-dependent effect of pulsed magnetic fields on pain processing. Neuroscience Letters. [Online] 482 (2), 160–162.

Wpływ dawkowania magnetoterapii pulsacyjnej na efekt tłumienia bólu / Evidence for a Dose-dependent Effect of Pulsed Magnetic Field on Pain Processing

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20643187

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Dolegliwości bólowe

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)