Warunki przedłużonej gwarancji na urządzenia firmy Biomag.

1) Wyrażam zgodę na wykorzystanie wypełnionych danych, ale bez możliwości mojej dokładnej identyfikacji, do statystyk satysfakcji oraz do promocji urządzeń Biomag na ogólnodostępnych materiałach.
Z tego powodu można opublikować tylko niektóre dane z sekcji “Twoje dane (krok 1/3)”, takie jak imię, nazwisko, miasto, dostawca usług medycznych, typ urządzenia, numer seryjny używanego urządzenia oraz krótki opis dotychczasowego korzystania z urządzeń Biomag. Nie będzie publikowany e-mail, telefon, ulica ani numer domu. Wszystkie dane wypełnione w części “Skuteczność wyrobu medycznego (krok 2/3) i jakość wyrobu medycznego (krok 3/3)” mogą być opublikowane.

2) Gwarant oświadcza, że ​​ze względu na ochronę danych osobowych nie opublikuje kserokopii dowodu zakupu ani żadnych w nim danych, które byłyby sprzeczne z punktem 1 niniejszych warunków.

3)Podmiotem udzielającym przedłużoną gwarancję jest: Biomag Medical s.r.o., Průmyslová 1270, 506 01, Republika Czeska. Adres udzielającego gwarancji (centralne biuro producenta urządzenia Biomag) jest jednocześnie adresem do wysyłania produktów do serwisu oraz do składania wniosków o przedłużenie gwarancji. Dotyczy to sytuacji, w której dostawca nie uzgodni z klientem inaczej, np. aby wysłać produkt do serwisu za pośrednictwem lokalnego dystrybutora.

4) Przedłużona gwarancja oznacza gwarancję bezpłatnego serwisu i wymiany wadliwych elementów urządzenia i aplikatorów, które nie zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia i ogólnymi warunkami gwarancji obowiązującymi w okresie standardowym (24 miesiące od zakupu urządzenia). Przedłużona gwarancja nie dotyczy jednak akumulatora, który ogólnie uznawany jest za produkt konsumencki, a na jego żywotność wpływa intensywność użytkowania. Ponadto gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia powierzchni urządzenia i jego akcesoriów.
Na terenie Unii Europejskiej transport do warsztatu usługodawcy pokrywa klient. Transport do klienta pokrywa podmiot udzielający gwarancji. Poza Unią Europejską, o ile strony nie uzgodnią inaczej, udzielający gwarancji ma prawo do naliczania opłat pocztowych za dostarczenie towaru do klienta. Przedłużona gwarancja na 12 miesięcy jest dodatkiem do standardowej gwarancji na 24 miesiące. Całkowita długość gwarancji wynosi więc 36 miesięcy od daty zakupu. Data ta musi być czytelnie wskazana na kserokopii dowodu zakupu. Przedłużoną gwarancję można uzyskać tylko w przypadku złożenia tego formularza wraz z kwestionariuszem przed upływem standardowego okresu gwarancyjnego wynoszącego 24 miesiące od daty zakupu.

5) Opis wady oraz kopię wiadomości e-mail potwierdzającej przedłużenie gwarancji należy przesłać do serwisu wraz z produktem. Wiadomość tę otrzymasz po przesłaniu tego formularza i sprawdzeniu przez nas wszystkich szczegółów.

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 16 sierpnia 2022 r.

Biomag Medical s.r.o.

Průmyslová 1270, 506 01 Jičín, Republika Czeska
REGON: 06480853, NIP: CZ06480853
Tel: +420 493 691 697, Fax: +420 493 691 697
E-mail: [email protected]  |www.biomag-medical.com