Właściwości gojące w leczeniu owrzodzenia podudzi

Edytor: | 2. stycznia 2019

Właściwości gojące magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości w leczeniu owrzodzenia podudzi stały się przedmiotem podwójnie ślepego badania klinicznego przeprowadzonego na 44 pacjentach (Ieran et al., 1990), którego wyniki ukazały się w Journal of Orthopaedic Research.

Przez okres 90 dni 22 pacjentów zostało poddanych aplikacjom magnetoterapii; druga część pacjentów stała się grupą kontrolną. Długoterminowe efekty działania pola były oceniane jeszcze przez okres całego roku po zakończeniu leczenia.

Skuteczność leczenia była znacząco większa w grupie poddawanej magnetoterapii pulsacyjnej. Jednocześnie nie stwierdzono u tych pacjentów pogorszenia owrzodzeń a jedynie u 25% pojawiły się nowe w okresie po zakończeniu aplikacji.

W grupie kontrolnej u połowy pacjentów pojawiło się nowe owrzodzenie a u czterech z nich doszło do pogorszenia stanu w ciągu 90 dni po zakończeniu eksperymentu.

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości nie tylko przyspiesza gojenie się wrzodów bercowych, ale jej pozytywne działanie przeciąga się na długi okres po zakończeniu aplikacji. Z tego powodu polecamy ją jako odpowiednią metodę towarzyszącą w leczeniu owrzodzenia podudzi.

Źródło: Ieran, M. et al. (1990) Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study. Journal Of Orthopaedic Research:Official Publication Of The Orthopaedic Research Society. 8 (2), 276–282.

Wpływ pulsujących pół elektromagnetycznych na owrzodzenie podudzi u ludzi: podwójnie ślepy eksperyment kliniczny / Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2303961

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Wrzody bercowe (wrzodzenie podudzi)

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)