Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej na przewlekłe szumy uszne

Edytor: | 2. stycznia 2019

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej na przewlekłe szumy uszne badali autorzy kolejnego eksperymentu klinicznego (Langguth et al., 2006), który zwrócił uwagę na znany już wcześniej fakt, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) wpływa na modyfikację podrażnień kory mózgowej, lecząc w ten sposób omamy słuchowe i inne dolegliwości.

Ponieważ szumy uszne są często łączone z głuchotą związaną z neuroplastycznością i jako takie nie poddają się w stu procentach skutecznej terapii, autorzy badania zdecydowali się zastosować w przypadku 3 pacjentów powtarzalną przezczaszkową stymulację magnetyczną (rTMS), której pole sięga do pierwszych kilku milimetrów kory mózgowej.

Wyniki tego badania porównali z efektem stymulacji magnetoterapią pulsacyjną o niskiej 1 Hz i wyższej częstotliwości 5-20 Hz.

Za pomocą neuroobrazowania wykazano zwiększoną aktywność w częściach centralnych systemu słuchowego. Badanie wykazało, że niskie częstotliwości magnetoterapii (1 Hz i mniej) wpływają na zmniejszenie podrażnień kory mózgowej, podczas gdy wyższe frekwencje (5-20 Hz) je nasilają.

Autorzy wspomnieli również, że bezpośrednia stymulacja magnetyczna kory mózgowej niską częstotliwością 1 Hz wpływa na długotrwałe złagodzenie podrażnień kory, które utrzymuje się również po zakończeniu terapii.

Innymi słowy regularne stymulacje pulsującym polem magnetycznym o niskiej lub wyższej frekwencji mogą spowodować uszkodzenie (wirtualną lezję) funkcji centralnego układu nerwowego i skutecznie leczyć przewlekłe szumy i piski uszne.

Źródło: Langguth, B. et al. (2006) Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus. Acta Oto-Laryngologica (Supplement). 126102–105.

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna a przewlekłe szumy uszne / Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17114153

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Szumy uszne – tinnitus

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)