Zmiana przebiegu SM

Edytor: | 2. stycznia 2019

Zbadanie wpływu pulsującego pola magnetycznego o częstotliwości 4-13 Hz i mocy 0,5-1 mT na zmianę przebiegu stwardnienia rozsianego u 30 pacjentów było celem eksperymentu klinicznego (Richards et al., 1997) z wykorzystaniem elektroencefalografu do monitoringu zmian zachodzących w mózgu.

W eksperymencie obok wysokiej jakości zapisu elektroencefalografem (EEG) podczas wykonywania zadania językowego (pacjent miał za zadanie dopisać czasownik do rzeczownika) korzystano również ze skali Kurtzkego i skal natężenia 8 objawów – kontroli pęcherza moczowego, funkcji poznawczej, zmęczenia, ruchliwość dłoni, ruchliwości, dotyku, występowanie skurczy oraz wzroku.

Aplikacje magnetoterapii w grupie aktywnej na miejsca typowe dla akupunktury zloklizowane na plecach, ramionach lub biodrze miały statystycznie bardziej znaczący wpływ na wyniki w skalach natężenia niż w grupie leczonej techniką placebo. W grupie kontrolnej odnotowano bowiem pogłębienie depresji i huśtawki nastrojów. Najciekawszy był wszak zapis EEG, zgodnie z którym podczas aplikacji magnetoterapii w czasie wykonywania zadania przybyło fal alfa (8-13 Hz; w przypadku elektrod C3, P3, T5, F7, T3 i PZ), co wyraźnie sugeruje poprawę funkcjonowania mózgu.

Podczas standardowej aktywacji mózgu dochodzi do obniżenia aktywności fal alfa (blokada aktywności alfa) na pobudzanym obszarze. Podczas procesu uczenia się mózg zwiększa swoją efektywność tym bardziej, im mniejsza jest jego pobudzana część. Można powiedzieć, że obniżona intensywność fal alfa wskazuje na lokalne wykorzystanie energii. Jedocześnie, kiedy nieaktywowane części mózgu produkują więcej fal alfa podczas jednego zadania, mózg wykazuje mniejszą aktywność. Pacjent produkujący więcej fal alfa pod wpływem magnetoterapii pulsacynej zużywa więc mniej energii i jego mózg jest bardziej efektywny. Ujmując rzecz obrazowo, pacjent podczas danej aktywności zużywa mniej paliwa na kilometr.

Wyniki eksperymentu wskazały również, że pole magnetyczne może być aplikowane przez punkty typowe dla akupunktury, bardziej oddalone od mózgu. Istotny jest jednak rodzaj nerwów. Dla pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane najlepsze zdaje się być oddziaływanie a medianę.

Należy pamiętać, że magnetoterapia pulsacyjna nie tylko wpływa pozytywnie na poprawę ogólnej jakości życia pacjentów cierpiących na SM, ale również w sposób widoczny wspiera funkcjonowanie mózgu.

Źródło: Richards, T. L., Lappin, M. S., Acosta-Urquidi, J., Kraft, G. H., Heide, A. C., Lawrie, F. W., & … Cunningham, C. A. (1997). Double-blind study of pulsing magnetic field effects on multiple sclerosis. Journal Of Alternative And Complementary Medicine (New York, N.Y.), 3(1), 21-29.

Podwójnie ślepe badanie kliniczne wpływu pulsującego pola magnetycznego na stwardnienie rozsiane / Double-blind study of pulsing magnetic field effects on multiple sclerosis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9395691 

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Stwardnienie rozsiane – SM

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)