Biomag info

Strona internetowa https://www.biomag-magnetoterapia.pl/info/ służy jako źródło aktualnego stanu produkcji urządzeń Biomag®, aktualnych wersji oprogramowania oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

Znajdziesz tu również aktualne instrukcje dla użytkownika, informacje o wydarzeniach specjalnych i tym podobne.

Produkcja wyrobów medycznych jest aktywna od 4 listopada 2020 r.

Wersja oprogramowania
Aktualne oprogramowanie sprzętowe: 1v008

Wersja instrukcji obsługi
Aktualną lub starszą wersję instrukcji obsługi można zamówić u producenta.

Aktualne druki T4
Instructions for Use – en (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manual de uso – es (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Návod na použitie – sk (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Návod k použití – cs (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Navodila za uporabo – sl (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manual de utilizare – ro (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Használati útmutató – hu (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Руководство по эксплуатации – ru (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)

Starsze druki T4
Instructions for Use – en (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Manual de uso – es (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Návod k použití – cs (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Manual de instruções – pt (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Navodila za uporabo – sl (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Manual de utilizare – ro (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Használati útmutató – hu (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (rewizja REV B 21/01 z dnia 6. 1. 2021)
Návod k použití – cs (rewizja REV A 20/10 z dnia 22. 10. 2020)

Ważne informacje i instrukcje dla użytkownika
Możliwość pobrania aktualnych certyfikatów produktowych i systemowych produktów Biomag® na stronie https://www.biomag-magnetoterapia.pl/certyfikaty/. Starsze wersje można zamówić u producenta.

Produkcja wyrobów medycznych jest aktywna od 4 listopada 2020 r.

Wersja oprogramowania
Aktualne oprogramowanie sprzętowe: Lu3DeV207

Wersja instrukcji obsługi
Aktualną lub starszą wersję instrukcji obsługi można zamówić u producenta.

Aktualne druki T5
Instructions for Use – en (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manual de uso – es (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Návod na použitie – sk (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Návod k použití – cs (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Navodila za uporabo – sl (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Hướng dẫn sử dụng – vi (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manual de utilizare – ro (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Használati útmutató – hu (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Руководство по эксплуатации – ru (rewizja REV D 22/03 z dnia 31. 3. 2022)

Starsze druki T5
Instructions for Use – en (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Használati útmutató – hu (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Navodila za uporabo – sl (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Návod na použitie – sk (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Návod k použití – cs (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Manual de uso – es (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Manual de utilizare – ro (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Manual de instruções – pt (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (rewizja REV C 21/02 z dnia 17. 2. 2021)
Instructions for Use – en (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Használati útmutató – hu (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Navodila za uporabo – sl (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Návod na použitie – sk (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Návod k použití – cs (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Manual de uso – es (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Manual de utilizare – ro (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Hướng dẫn sử dụng – vi (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Manual de instruções – pt (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (rewizja REV B 21/01 z dnia 14. 1. 2021)
Návod k použití – cs (rewizja REV A 20/10 z dnia 22. 10. 2020)

Ważne informacje i instrukcje dla użytkownika
Możliwość pobrania aktualnych certyfikatów produktowych i systemowych produktów Biomag® na stronie https://www.biomag-magnetoterapia.pl/certyfikaty/. Starsze wersje można zamówić u producenta.

Produkcja wyrobów medycznych jest aktywna od 4 listopada 2020 r.

Wersja oprogramowania
Aktualne oprogramowanie sprzętowe: 2.00

Wersja instrukcji obsługi
Aktualną lub starszą wersję instrukcji obsługi można zamówić u producenta.

Aktualne druki T7
Návod k použití – cs (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Manual de instruções – pt (rewizja REV C 22/03 z dnia 31. 3. 2022)
Instructions for Use – en (rewizja REV B 21/02 z dnia 18. 2. 2021)
Manual de uso – es (rewizja REV B 21/02 z dnia 18. 2. 2021)
Használati útmutató – hu (rewizja REV B 21/02 z dnia 18. 2. 2021)

Starsze druki T7
Návod k použití – cs (rewizja REV B 21/02 z dnia 18. 2. 2021)
Návod k použití – cs (rewizja REV A 21/01 z dnia 22. 01. 2021)

Ważne informacje i instrukcje dla użytkownika
Możliwość pobrania aktualnych certyfikatów produktowych i systemowych produktów Biomag® na stronie https://www.biomag-magnetoterapia.pl/certyfikaty/. Starsze wersje można zamówić u producenta.

Produkcja weterynaryjnego sprzętu technicznego trwa od 20.06.2013.

Wersja oprogramowania
Aktualne oprogramowanie sprzętowe: 1v231

Wersja instrukcji obsługi
Aktualną lub starszą wersję instrukcji obsługi można zamówić u producenta.

Aktualne druki TV1
Návod k použití – cs (rewizja REV D 21/04 z dnia 12. 4. 2021)
Instructions for Use – en (rewizja REV D 21/04 z dnia 15. 4. 2021)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV D 21/04 z dnia 15. 04. 2021
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV D 21/04 z dnia 15. 4. 2021)
Руководство по эксплуатации – ru (rewizja REV D 21/04 z dnia 15. 4. 2021)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV Ca 18/05 z dnia 16. 5. 2018)
Manual de usuario – es (rewizja REV Ca 18/03 z dnia 14. 3. 2018)
Istruzioni per l´uso – it (rewizja REV Ca 18/03 z dnia 30. 3. 2018)
Manual de instruções – pt (rewizja REV Ca 18/03 z dnia 16. 3. 2018)

Starsze druki TV1
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Ca 18/02 z dnia 28. 2. 2018)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV B 16/03 z dnia 21. 3. 2016)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV A 13/09 z dnia 23. 9. 2013)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV B 16/07 z dnia 16. 7. 2016)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV A 13/10 z dnia 21. 10. 2013)
User Manual – en (rewizja REV Cb 18/05 z dnia 15. 5. 2018)
User Manual – en (rewizja REV Ca 18/04 z dnia 20. 4. 2018)
Service Manual – en (rewizja REV A 14/11 z dnia 18. 11. 2014)
Manual de usuario – es (rewizja REV B 16/03 z dnia 22. 3. 2016)
Manual de usuario – es (rewizja REV A 14/04 z dnia 24. 4. 2014)
Istruzioni per l´uso – it (rewizja REV B 15/10 z dnia 11. 10. 2015)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV Ca 18/05 z dnia 16. 5. 2018)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV A 15/03 z dnia 10. 3. 2015)
Manuel d´utilisation – fr (rewizja REV A 13/11 z dnia 13. 11. 2013)

Ważne informacje i instrukcje dla użytkownika
Możliwość pobrania aktualnych certyfikatów produktowych i systemowych produktów Biomag® na stronie https://www.biomag-magnetoterapia.pl/certyfikaty/. Starsze wersje można zamówić u producenta.

Produkcja wyrobu medycznego została zakończona 11.03.2021 r.

Wersja oprogramowania
Aktualne oprogramowanie sprzętowe: 1v231

Wersja instrukcji obsługi
Aktualną lub starszą wersję instrukcji obsługi można zamówić u producenta.

Aktualne druki T1
Návod k použití – cs (rewizja REV J 20/10 z dnia 22. 10. 2020)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV I 20/03 z dnia 18. 3. 2020)
User Manual – en (rewizja REV I 20/04 z dnia 3. 4. 2020)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV I 20/04 z dnia 3. 4. 2020)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV I 20/05 z dnia 15. 5. 2020)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV I 20/05 z dnia 15. 5. 2020)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV I 20/04 z dnia 10. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV I 20/04 z dnia 10. 4. 2020)
Manual de usoario – es (rewizja REV I 20/05 z dnia 31. 5. 2020)
Manual de instruções – pt (rewizja REV I 20/05 z dnia 31. 5. 2020)
Руководство пользователя – ru (rewizja REV I 20/05 z dnia 31. 5. 2020)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV I 20/05 z dnia 31. 5. 2020)
Hướng dẫn vận hành – vn (rewizja REV I 20/05 z dnia 31. 5. 2020)

Starsze druki T1
Návod k obsluze – cs (rewizja REV I 20/03 z dnia 18. 3. 2020)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Ha 18/12 z dnia 20. 12. 2018)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV Ha 18/12 z dnia 20. 12. 2018)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Ga 18/05 z dnia 30. 5. 2018)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV Ga 18/05 z dnia 30. 5. 2018)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Fb 17/06 z dnia 30. 6. 2017)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV Fb 17/06 z dnia 30. 6. 2017)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Fa 17/03 z dnia 31. 3. 2017)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV Fa 17/03 z dnia 31. 3. 2017)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV D 16/09 z dnia 16. 9. 2016)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV D 16/09 z dnia 16. 9. 2016)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV C 16/02 z dnia 11. 2. 2016)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV C 16/02 z dnia 11. 2. 2016)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV B 15/11 z dnia 30. 9. 2015)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV B 15/11 z dnia 30. 9. 2015)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
User Manual – en (rewizja REV Ga 18/06 z dnia 1. 6. 2018)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV Ga 18/06 z dnia 1. 6. 2018)
User Manual – en (rewizja REV Fb 17/09 z dnia 7. 9. 2017)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV Fb 17/09 z dnia 7. 9. 2017)
Instructions for Operation – en (rewizja REV Fa 17/04 z dnia 3. 4. 2017)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV Fa 17/04 z dnia 3. 4. 2017)
Instructions for Operation – en (rewizja REV E 16/12 z dnia 1. 12. 2016)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV E 16/12 z dnia 1. 12. 2016)
Instructions for Operation – en (rewizja REV D 16/07 z dnia 18. 7. 2016)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV D 16/07 z dnia 18. 7. 2016)
Instructions for Operation – en (rewizja REV C 16/03 z dnia 8. 3. 2016)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV B 15/06 z dnia 1. 6. 2015)
Instructions for Operation – en (rewizja REV B 15/06 z dnia 1. 6. 2015)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV A 16/03 z dnia 8. 3. 2016)
Instructions for Operation – en (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV Ha 19/10 z dnia 8. 10. 2019)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV Ha 19/10 z dnia 8. 10. 2019)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV Ga 18/12 z dnia 14. 12. 2018)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV Ga 18/12 z dnia 14. 12. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV Fa 18/01 z dnia 10. 1. 2018)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV Fa 18/01 z dnia 10. 1. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV D 16/09 z dnia 16. 9. 2016)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV D 16/09 z dnia 16. 9. 2016)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV B 15/11 z dnia 25. 11. 2015)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV B 15/11 z dnia 25. 11. 2015)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV Ha 19/05 z dnia 31. 5. 2019)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV Ha 19/05 z dnia 31. 5. 2019)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV Fa 17/04 z dnia 26. 4. 2017)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV Fa 17/04 z dnia 26. 4. 2017)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV C 16/07 z dnia 11. 7. 2016)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV C 16/07 z dnia 11. 7. 2016)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV B 15/09 z dnia 15. 9. 2015)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV B 15/09 z dnia 15. 9. 2015)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Manual de usoario – es (rewizja REV Ha 19/03 z dnia 21. 3. 2019)
Manual de instruções – pt (rewizja REV Ha 19/03 z dnia 21. 3. 2019)
Manual de usoario – es (rewizja REV Fa 17/10 z dnia 19. 10. 2017)
Manual de instruções – pt (rewizja REV Fa 17/10 z dnia 19. 10. 2017)
Manual de usoario – es (rewizja REV B 16/05 z dnia 18. 5. 2016)
Manual de instruções – pt (rewizja REV B 16/05 z dnia 18. 5. 2016)
Manual de usoario – es (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Manual de instruções – pt (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Руководство пользователя – ru (rewizja REV Fa 17/10 z dnia 18. 10. 2017)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV Fa 17/10 z dnia 18. 10. 2017)
Руководство пользователя – ru (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Інструкція з експлуатації – uk (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Hướng dẫn vận hành – vn (rewizja REV Ha 19/04 z dnia 26. 4. 2019)
Hướng dẫn vận hành – vn (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)

Ważne informacje i instrukcje dla użytkownika
Możliwość pobrania aktualnych certyfikatów produktowych i systemowych produktów Biomag® na stronie https://www.biomag-magnetoterapia.pl/certyfikaty/. Starsze wersje można zamówić u producenta.

Produkcja wyrobu medycznego została zakończona 11.03.2021 r.

Wersja oprogramowania
Aktualne oprogramowanie sprzętowe: 328V126

Wersja instrukcji obsługi
Aktualną lub starszą wersję instrukcji obsługi można zamówić u producenta.

Aktualne druki T2
Návod k použití – cs (rewizja REV I 20/10 z dnia 22. 10. 2020)
Navodila za uporabo – si (rewizja REV H 20/08 z dnia 7. 8. 2020)
User Manual – en (rewizja REV H 20/04 z dnia 3. 4. 2020)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV Ga 19/02 z dnia 8. 2. 2019)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV Fa 18/11 z dnia 30. 11. 2018)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV Fa 18/04 z dnia 3. 4. 2018)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV Ea 17/10 z dnia 16. 10. 2017)
Návod na obsluhu – sk (rewizja REV A 13/11 z dnia 4. 11. 2013)
Upute za uporabu – hr (rewizja REV A 13/11 z dnia 4. 11. 2013)
Manual de usoario – es (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Manuel d‘utilisation – fr (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013

Starsze druki T2
Návod k obsluze – cs (rewizja REV H 19/10 z dnia 30. 10. 2019)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Ga 18/12 z dnia 20. 12. 2018)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Fa 18/03 z dnia 29. 3. 2018)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV Ea 17/09 z dnia 14. 9. 2017)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV B 16/07 z dnia 30. 6. 2016)
Návod k obsluze – cz (rewizja REV A 13/11 z dnia 4. 11. 2013)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV D 16/11 z dnia 11. 11. 2016)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV C 15/09 z dnia 30. 9. 2015)
Bedienungsanleitung – de (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Instructions for Operation – en (rewizja REV D 16/11 z dnia 11. 11. 2016)
Instructions for Operation – en (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV Eb 18/01 z dnia 8. 1. 2018)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV Ea 17/10 z dnia 17. 10. 2017)
Kezelési útmutató – hu (rewizja REV A 13/06 z dnia 1. 6. 2013)
Istruzioni per l‘uso – it (rewizja REV A 13/11 z dnia 3. 11. 2013)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV C 17/01 z dnia 25. 1. 2017)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV B 16/07 z dnia 18. 7. 2016)
Instrukcja obsługi – pl (rewizja REV A 13/11 z dnia 4. 11. 2013)
Navodila za uporabo – si (rewizja REV Ga 20/02 z dnia 28. 2. 2020)

Ważne informacje i instrukcje dla użytkownika
Możliwość pobrania aktualnych certyfikatów produktowych i systemowych produktów Biomag® na stronie https://www.biomag-magnetoterapia.pl/certyfikaty/. Starsze wersje można zamówić u producenta.