Zasady ochrony danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Biomag Medical spół. z o.o. z siedzibą Průmyslová 1270, 506 01 Jičín, Republika Czeska, REGON:06480853 dba o ochronę jej przekazanych danych osobowych. Ważne jest, aby Państwo wiedzieli, że dane, które nam przekazujecie przetwarzane są odpowiedzialnie, przejrzyście oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Macie prawo domagać się informacji o zarejestrowanych danych osobowych, ich poprawiania, lub usuwania, jeśli udzielone zostały na podstawie Państwa zgody. Jeśli nastąpi zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, jako podmiot, którego przenoszone dane dotyczą, macie prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań i wniosków dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się na piśmie zwrócić pod adres naszej spółki.

Zabezpieczenie danych osobowych

Biomag  Medical spół. z o.o.  dba o   bezpieczeństwo  danych  osobowych, które nam  zostały przekazane. Podjęliśmy odpowiednie środki  techniczne i organizacyjne , aby  zapewnić  bezpieczeństwo  danych  uwzgledniające  charakter  ich  przetwarzania. Do danych osobowych, które od Państwa uzyskujemy nie dopuszczamy żadnych osób nieuprawnionych i bez Państwa zgody nie przekazujemy ich innym podmiotom do dalszego przetwarzania, jeśli tego nie wymaga ustawa, albo ochrona naszych interesów prawnych.

Prawo do informacji

Przysługuje  Państwu   prawo  zwrócenia  się do Biomag Medical Sp. z o.o.  o informacje  jakie  dane osobowe  oraz  w jakim zakresie i  jakim celu są przetwarzane.  Informacji  takich  Państwu   udzielimy  bezpłatnie, najpóźniej  w ciągu 30 dni, albo w wyjątkowych przypadkach  najpóźniej  w  ciągu 90 dni. O przedłużeniu terminu w wyjątkowych przypadkach  Państwa poinformujemy z wyprzedzeniem.  Jeśli  Państwo  wymagać  będziecie przekazania  informacji, które  ewidencjonujemy, konieczne  będzie  najpierw  sprawdzić, czy  Państwo rzeczywiście  jesteście   tą osobą,  której  informacja  się faktycznie  należy. Dlatego  w  swoim wniosku należy   podać   wystarczająca identyfikację swojej  osoby. W  razie potrzeby mamy prawo zwrócić się o  uzupełnienie  informacji w celu    identyfikacji, wcześniej niż udostępnimy dane osobowe, które o Państwu  przetwarzamy.

Naszym  prawem  jest  zasadne  odrzucenie  wniosków  o udzielenie informacji,  które  są  nieuzasadnione  lub  nadmiernie  powtarzalne,  ewentualnie  ich nabycie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku, albo były by trudne do uzyskania     (zazwyczaj   z systemów   zapasowych, dokumentów archiwalnych i podobnie ).

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do uzyskania  danych osobowych, które  o Państwu rejestrujemy  w uporządkowanym,  powszechnie używanym  i przeznaczonym do odczytu  maszynowego formacie.  Na podstawie  Państwa wniosku dane te mogą zostać przekazane innemu administratorowi.

Aktualizowanie danych, prawo do poprawienia

Ponieważ dane osobowe w przeciągu czasu mogą się zmieniać (np. zmiana nazwiska) będziemy wdzięczni, jeśli nas o zaistnieniu ewentualnej zmiany poinformujecie, tak aby  Państwa  dane  osobowe  były aktualne  i nie dochodziło  do ewentualnych pomyłek. Złożenie informacji o zmianie danych jest konieczne  do tego, abyśmy prawidłowo mogli wykonywać  naszą działalność administratora.
Z tym powiązane jest także Państwa prawo  na  poprawienie  danych  osobowych, które  o Państwu  rejestrujemy. Jeśli Państwo  stwierdzicie, że  nasze  dane osobowe  nie są już  aktualne, macie prawo wnieść o ich poprawienie.

Zastrzeżenia

Jeśli Państwo uważacie, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującą legislatywą Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej, macie prawo do złożenia sprzeciwu a my następnie sprawdzimy zasadność Państwa wniosku. W chwili wniesienia sprzeciwu przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie ograniczone do czasu sprawdzenia zasadności sprzeciwu. Informujemy, że ze sprzeciwem w sprawie przetwarzania danych osobowych, które dla Państwa przetwarzamy możecie zwrócić się także do właściwego organu nadzoru Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Do ograniczenia przetwarzania danych osobowych macie Państwo prawo w przypadku kiedy uważacie, że nie są rejestrowane dokładnie, ewentualnie przetwarzane są niezgodnie z prawem oraz jeśli uważacie, że danych tych dla celów ich przetwarzania już nie potrzebujemy.

Prawo do usunięcia

Jeśli nam Państwo kiedyś udzielicie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. adres e-mail w ramach wysyłanego biuletynu ), macie prawo ją kiedykolwiek odwołać a my dane, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie Państwa zgody, jesteśmy zobowiązani usunąć. Prawo do usunięcia nie ma zastosowania do danych przetwarzanych w ramach zobowiązań wynikających z wykonania umowy, podstaw prawnych, czy uzasadnionych interesów. Jeśli niektóre z Państwa danych przechowywane są w systemach zapasowych, które automatycznie zapewniają trwałość wszystkich naszych systemów i pełnią funkcje ochrony utraty danych na wypadek awarii, nie jest w naszej mocy usunięcie tych danych także z systemów zapasowych i często nie nawet można tego technicznie wykonać. Nie mniej jednak dane te nadal w żaden sposób aktywnie nie są przetwarzane i do celów dalszego przetwarzania nie będą służyć.

Do kogo można się zwrócić

Swoje pytania odnośnie ochrony danych osobowych możecie Państwo kierować także pod adres e-mail [email protected], albo do siedziby naszej spółki:
Biomag Medical spół. z o.o.
Průmyslová 1270
506 01 Jičín

Strony internetowe – pliki dziennika

Za każdym wejściem na nasze strony internetowe i ich przeglądaniu, przetwarzamy pliki dziennika i przechowujemy je na naszych serwerach. Przechowywane informacje obejmują :

 • Państwa IP adres
 • Otwieranie naszej strony internetowej
 • Kod odpowiedzi http
 • Identyfikacja Państwa przeglądarki

Informacje te przetwarzamy maksymalnie przez okres 38 miesięcy i tylko dla celów naszej ochrony prawnej.

Cookie + Szczegóły

Na naszych stronach internetowych używamy tzw. „ cookie”. Cookie są małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na twardym dysku Państwa komputera. Nasze cookie żadnych danych osobowych nie przechowują i nie są w zdolne do zidentyfikowania Państwa jako konkretnej osoby.

 • Cookie poprawiają funkcjonalność naszych stron internetowych.
  Jednym z powodów używania cookie jest lepsze zrozumienie, v jaki sposób nasze strony internetowe są wykorzystywane i jak dzięki temu ich atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność możemy poprawić. Cookie pomagają nam na przykład ustalić, czy odwiedzane są podstrony naszych internetowych witryn, a jeśli tak, to które z nich oraz jaka treść jest dla użytkowników interesująca. Rejestrujemy liczbę odwiedzin stron, liczbę wyświetlonych podstron, ilość czasu spędzonego na naszych stronach internetowych, kolejność odwiedzanych stron, wprowadzanie do wyszukiwarki wyrazów, które Państwa doprowadziły do nas, kraj, region, oraz jeśli jest to konieczne, z którego miasta dostęp uzyskano, jakiej komputerowej przeglądarki i jakiego języku używacie oraz odsetek terminali mobilnych, które się na nasze strony internetowe logują.
 • Cookie do ukierunkowania reklamy online.
  Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z informacji, które uzyskaliśmy za pośrednictwem cookie oraz anonimowej analizy Państwa sposobu korzystania ze stron internetowych, które pokazują odpowiednie reklamy naszych konkretnych produktów i usług. Uważamy, że dla Państwa jako użytkownika jest to korzystne, ponieważ Państwu pokazują się reklamy albo treści, o których jesteśmy przekonani, że odpowiadają Państwa zainteresowaniom – w oparciu o Państwa zachowaniu na stronach internetowych.
  Jeśli Państwo sobie nie życzycie, aby spółka Biomag Medical mogła z plików cookie korzystać, można je z komputera usunąć. Przykład w jaki sposób można to zrobić znajduje się poniżej:https:suport.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs&oco=1

Analiza i statystyki

Strony internetowe monitorujemy i analizujemy za pomocą usług analitycznych. Żadne z danych, które za pomocą tej usługi analizujemy nie są Państwa danymi osobowymi. Za pomocą tej usługi sprawdzamy odwiedzanie stron oraz dane geograficzne, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego dostęp na nasze strony internetowe uzyskujecie. Wszystkich tych informacji wykorzystujemy dla celów marketingowych oraz dla dalszej poprawy stron internetowych i treści a także w celach ochrony prawnej.

Szczegóły

Google analytics

Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, z usługi analityki internetowej spółki Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta ze specjalnych plików cookie, które umożliwiają analizę Państwa zachowania na stronach internetowych. Informacje o Państwa zachowaniu na stronach internetowych uzyskane dzięki plikom cookie są przez spółkę Google odsyłane i przechowane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Chcemy podkreślić, że usługa Google Analytics używana na tych stronach internetowych zawiera kod anonimizacji Państwa IP adresu (tak zwane IP maskowanie). Dzięki IP anonimizacji jest Państwa adres IP na stronach internetowych na terenie UE i umawiających się państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przez spółkę Google skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazany jest Państwa pełny adres IP a tam skrócony.

Spółka Google informacje te w naszym imieniu wykorzystuje do analizy Państwa zachowania na stronach internetowych w celu sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych i świadczeniu innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych oraz korzystaniu z Internetu dla operatorów stron internetowych. Adres IP, który przekazywany jest Google Analytics za pomocą Państwa przeglądarki nie jest przez spółkę Google powiązany z innymi danymi. Z kolei spółce Google możecie uniemożliwić rejestrowanie danych dotyczących Państwa zachowania na stronie internetowej uzyskanych za pośrednictwem cookie (wraz z Państwa IP adresem) i także ich przetwarzanie za pomocą pobrania i zainstalowania wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji o warunkach używania i ochronie prywatności można znaleźć na:https://www.google.com/analitics/terms/ albo https://www.google.com/analitics/privacyoverview.html.

Google Analytics wykorzystujemy dla celów statystycznych oraz do analizy danych z AdWords. Jeśli Państwo sobie tego nie życzycie, możecie funkcję dezaktywować za pomocą Ad Preferences Manager ( https://www.google.com/settings/ads/onweb ).

Remarketing / retargeting

Biomag Medical Spół. z o.o. dla celów remarketingu zbiera pliki cookie przechowywane w przeglądarce odwiedzającego witrynę. Remarketing zabezpieczony jest przez firmy Google, Facebook i Seznam S.A. do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt odwiedzających strony. Dane z remarketingu wykorzystujemy wyłącznie do segmentacji odwiedzających w celu dostarczania trafniejszych komunikatów reklamowych. Segmenty tworzone są na podstawie kilku ogólnych wzorców zachowań użytkowników. Komunikaty komercyjne wyświetlane są w wyszukiwarce Google, sieci wyszukiwania Google, oraz sieci partnerskiej Google za pośrednictwem sieci reklamowej Google DoubleClick Ad Exachnge, w sieci wyszukiwania Seznam A.S. oraz w sieci partnerskiej Seznam za pośrednictwem reklamowej sieci Sklik.

Sieci społecznościowe i video

Strony internetowe Biomag Medical Sp. z o.o. umożliwiają funkcję współdzielenia treści na portalach społecznościowych za pomocą aplikacji stron trzecich, jak na przykład dzielenie się poprzez przycisk „Like” spółki Facebook, ponadto dzielenie się w ramach sieci społecznościowych Twitter, Google +. Korzystamy także z usług YouTube dla udostępnienia video. Aplikacje te mogą zbierać i wykorzystywać informacje o Państwa zachowaniu na stronach Biomag Medical Sp. z o.o..

Przetwarzanie to podlega warunkom spółek, które wymienione są poniżej:

Wysyłanie wiadomości na email – Newsletter

Jeśli Państwo jesteście zainteresowani otrzymywaniem ofert promocyjnych produktów spółki Biomag Medical Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e- mail, który nam udostępnicie i wyrazicie zgodę na takie jego wykorzystanie, e – mail ten przetwarzać będziemy wyłącznie do tego celu. Biomag Medical Sp. z o.o. tak otrzymanego adresu e-mail żadnym innym podmiotom nie przekaże. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości zdecydujecie, że od Biomag Medical Sp. z o.o. e- maili tych już otrzymywać nie chcecie, zgodę na przetwarzanie adresu e- mail możecie wycofać tutaj, albo na piśmie pod adres siedziby spółki.

Przetwarzanie danych osobowych

Poniżej  przedstawiamy w jaki  sposób  Biomag  Medical  Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe/kategorie  danych osobowych, wraz z ustalonym  tytułem  prawnym, celem  i  czasem   przetwarzania  dla  poszczególnych  rejestrów czynności   przetwarzania.

Kategoria: Markting 

Zapytanie z sieci

Tytuł prawnyWyraźna zgoda
Dane osoboweE-mail (dane osobowe), Zapytanie ID (dane osobowe), Adres IP (dane osobowe), Imię (dane osobowe),     Miasto (dane osobowe), Treść wiadomości – w tym dane o stanie zdrowia (wrażliwe dane –  stan zdrowia), Płeć (dane osobowe),  Przedmiot i wiadomość – formularz kontaktowy (wrażliwe dane –  stan zdrowia),  KOD Pocztowy   (dane osobowe),  Kraj (dane osobowe),  Telefon (dane osobowe),  Ulica (dane osobowe),  www (dane osobowe)
Cel przetwarzaniaOdpowiedź na pytanie
Czas przetwarzania5 lat od udzielenia zgody

Wiadomość głosowa

Tytuł prawnyWyraźna zgoda
Dane osoboweE-mail (dane osobowe), Zapytanie ID (dane osobowe), Adres IP (dane osobowe), Imię (dane osobowe),     Miasto (dane osobowe), Treść wiadomości – w tym dane o stanie zdrowia (wrażliwe dane –  stan zdrowia), Płeć (dane osobowe),  Przedmiot i wiadomość – formularz kontaktowy (wrażliwe dane –  stan zdrowia),  KOD Pocztowy   (dane osobowe),  Kraj (dane osobowe),  Telefon (dane osobowe),  Ulica (dane osobowe),  www (dane osobowe)
Cel przetwarzaniaOdpowiedź na pytanie
Czas przetwarzania5 lat od udzielenia zgody

Szczegóły:

Pozostawiając pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego/ wiadomości głosowej

Strony internetowe  spółki Biomag Medical  Sp. z o.o. zawierają formularz/ możliwość pozostawienia wiadomości głosowej, który/a umożliwia szybki elektroniczny kontakt z naszą spółką.  Jeśli podmiot danych kontaktuje się z  administratorem za  pośrednictwem   formularza  kontaktowego/wiadomości głosowej  wszystkie wprowadzone dane osobowe zostaną automatycznie przechowywane.

Dane osobowe, które podmiot danych za pośrednictwem formularza kontaktowego/ wiadomości głosowej, przekazuje   udzielane  są  dobrowolnie  i  przechowywane są    w celu  przetworzenia  oraz w celu  powrotnego kontaktowania  podmiotu danych  i udzielenia odpowiedzi  na zadane  pytanie.  Formularz kontaktowy w tym celu zawiera pole wyboru, że podmiot  danych  wyraźnie  wyraża zgodę  na przetwarzanie danych wejściowych.   Możliwe jest, że takie dane osobowe mogą umownym przetwórcom danych osobowych zostać przekazane.

Do przekazania danych wejściowych umownym przetwórcom danych osobowych dochodzi  tylko wtedy, gdy  tego wymaga  charakter  albo cel zapytania lub miejscowa  właściwość  pytającego  podmiotu  danych, zawsze i wyłącznie w związku  z usługami  lub produktami spółki Biomag Medical Sp. z o.o.

Jeśli  pytający podmiot  danych osobowych pochodzi  z zagranicy  w ramach  Unii  Europejskiej, dane w celu  udzielenia  odpowiedzi na zadane pytanie  przekazane    są   właściwemu   umownemu   przetwórcy   danych  osobowych  (dystrybutorowi), 

który  do tego celu najlepiej się nadaje.

Biomag  Medical Sp. z o.o.  dane osobowe   w celu udzielenia odpowiedzi  na zadane  pytanie  w ramach Unii Europejskiej przekazuje  tylko  tym   umownym przetwórcom danych osobowych , którzy podjęli odpowiednie środki w zakresie ochrony  danych osobowych (RODO).

Jeśli  pytanie zadane jest  przez podmiot  z przestrzeni  spoza  Unii Europejskiej, dane mogą  być  przekazane   właściwemu  umownemu  przetwórcy  poza  obszarem  obowiązywania   Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).  Do takiego przekazania danych  dojdzie jednak tylko w przypadku, że spełniony  zostanie  przynajmniej  jeden  z wyjątków  dla szczególnych    sytuacji  zgodnie z artykułem  49  ustęp 1  Ogólnego  Rozporządzenia  o ochronie danych osobowych.

Państwo  macie  prawo   z wyprzedzeniem   poznać konkretnego umownego przetwórcę danych osobowych, któremu Państwa dane  zgodnie  z powyżej  wymienionymi  zasadami  przekażemy. Jeśli chcecie  Państwo z  tego  prawa skorzystać, chętnie  tej informacji udzielimy pod numerem telefonu + 420 493 691 697

Kwestionariusz – Biomag – ekstra

Tytuł prawnyZgoda
Dane osoboweE-mail (dane osobowe), Zdjęcie (dane osobowe), Zapytanie ID (dane osobowe), Imię (dane osobowe),    Kopia dokumentu o kupnie (dane osobowe),  Miasto ( dane osobowe), Do czego stosowane jest  urządzenie – Biomag ekstra (wrażliwe dane – stan zdrowia), Branża lub zawód (dane osobowe),  Zwrócenie się do osoby (dane osobowe), Nazwisko (dane osobowe),  Społeczeństwo (dane osobowe),   Kraj (dane osobowe),  Telefon (dane osobowe), Tytuł przed imieniem (dane osobowe),  Tytuł za imieniem  (dane osobowe)
Cel przetwarzaniaUdzielenie rozszerzonej gwarancji  na urządzenia  Biomag oraz opublikowanie doświadczenia klienta z urządzeniami Biomag
Czas przetwarzania5 lat od udzielenia zgody

Magazyn badań  klinicznych

Tytuł prawnyZgoda
Dane osoboweE-mail  (dane osobowe)
Cel przetwarzaniaWysyłanie najnowszych badań w dziedzinie  wpływu magnetoterapii na ludzkie zdrowie  oraz innych informacji  związanych z produktami Biomag Medical Sp. z o.o.
Czas przetwarzania5 lat od udzielenia zgody

Magazyn badań  klinicznych

Tytuł prawnyZgoda
Dane osoboweE-mail  (dane osobowe)
Cel przetwarzaniaWysyłanie najnowszych badań w dziedzinie  wpływu magnetoterapii na ludzkie zdrowie  oraz innych informacji  związanych z produktami Biomag Medical Sp. z o.o.
Czas przetwarzania5 lat od udzielenia zgody

Kategoria:  Sprzedaż

 Zamówienie urządzenia Biomag

Tytuł prawnyWykonanie umowy
Dane osoboweAdres  (dane osobowe), NIP (dane osobowe), E-mail  (dane osobowe), Imię (dane osobowe), Miasto (dane osobowe), Nazwisko  (dane osobowe),  Kod Pocztowy  (dane osobowe),  Telefon (dane osobowe), Ulica (dane osobowe)
Cel przetwarzaniaSprzedaż urządzenia
Czas przetwarzaniaNa czas trwania umowy lub zobowiązań ustawowych
OdbiorcyUmowny przetwórca danych osobowych

Data  ostatniej rewizji 22.5.2018