Leczenie choroby zwyrodnieniowej (osteoartrozy) stawu kolanowego przy pomocy NPMP

Edytor: | 2. stycznia 2019

Podwójnie ślepe, kontrolowane techniką placebo

P. Nikolakis, J. Kollmitzer, R. Crevenna, C. Bittner, C. B. Erdogmus, J. Nicolakis, University of Vienna, Austria

Pulsacyjna terapia magnetyczna jest często wykorzystywana do leczenia objawów osteoartrozy. Przeprowadzono randomizowane, podwójnie ślepe badanie, mające na celu porównanie pulsacyjnego pola elektromagnetycznego z terapią techniką placebo u pacjentów z symptomatycznymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego. Pacjentom zaaplikowano 84 godziny leczenia, każda sejsa trwała 30 minut (pulsującego pola magentycznego lub placebo). Pacjenci aplikowali leczenie również samodzielnie w domu – dwa razy dziennie w ciągu sześciu tygodni. Ekspetyment objął 36 pacjentów, z czego 34 dokończyło terapię (2 pacjentów zostało skreślonych z analizy statystycznej, ponieważ nie aplikowali terapii zgodnie z instrukcją). Pacjentów podzielono na dwie grupy – z aktywnym leczeniem (15) i z leczeniem techniką placebo (17). Po sześciu tygodniach terapii skala WOMAC obniżyła się w grupie aktywnej z 84,1 (+/- 45,1) na 49,7 (+/- 31,6) a w grupie z placebo z 73,7 (+/- 43,3) na 66,9 (+/- 52,9) (p=0,03). Drugorzędowe parametry uległy poprawie w grupie z aktywnym leczeniem pulsującym polem magnetycznym o wiele wyraźniej niż w grupie leczonej techniką placebo: szybkość marszu w szybkim tempie [+6,0 metrów na minutę (+1,6 do +10,4) w sosunku do  -3,2 (-8,5 do +2,2)], długość kroku przy marszu w szybkim tempie [+6,9 cm (+0,2 do +13,7)  w stosunku do -2,9 (-8,8 do +2,9)] oraz przyśpieszenie w izokinetycznym i dynamometrycznym teście siły [-7,0 % (-15,2 do +1,3) w stosunku do +10,1 % (-0,3 do +20,6)].

Podsumowanie: u pacjentów z objawami osteoartrozy stawu kolanowego terapia PMF może obniżyć dyskomfort codziennych czynności, zwiekszając funkcjonalność stawu kolanowego.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego a magnetoterapia. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię pozytywne efekty magnetoterapii przy chrorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego? Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w tego rodzaju dolegliwościach? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania magnetoterapii w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Powiązana diagnoza: Zwyrodnienie stawów, artretyzm, osteoartroza

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)