Intensyfikacja leczenia zespołu bolesnego barku

Edytor: | 2. stycznia 2019

Intensyfikacja leczenia zespołu bolesnego barku za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej była przedmiotem eksperymentu klinicznego przeprowadzonego na 56 pacjentach wykonujących konwencjonalne ćwiczenia rehabilitacyjne (badanie randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane techniką placebo, Galace de Freitas et al., 2014).

Skutki leczenie u pacjentów, którzy podlegali 3-tygodniowym aplikacjom magnetoterapii oceniono w porównaniu z wynikami w grupie kontrolnej. Oceniano stopień złagodzenia bólu, poprawę ruchomości i wzmocnienie mięśni. Pacjenci w obu grupach wykonywali ćwiczenia rehabilitacyjne a efekty badano przez okres kolejnych trzech miesięcy.

U pacjentów, którzy podlegali aplikacjom magnetoterapii, w ciągu całych trzech miesięcy stwierdzano lepszą kondycję mięśni i złagodzenie bólu. Wzmocnienie siły mięśni w obu grupach było takie samo.

Rezultaty badania potwierdzają więc, że pole elektromagnetyczne wzmacnia efekty ćwiczeń barku oraz łagodzi ból i poprawia ruchomość.

Magnetoterapia pulsacyjna wspiera rehabilitację pacjentów z zespołem bolesnego barku.

Źródło: Galace de Freitas, D. et al. (2014) Pulsed Electromagnetic Field and Exercises in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation. 95 (2), 345–352.

Pulsujące pole elektromagnetyczne i ćwiczenia rehabilitacyjne u pacjentów z zespołem bolesnego barku: randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane technika placebo badanie kliniczne / Pulsed Electromagnetic Field and Exercises in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24139986

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Zespół bolesnego barku, zamrożony bark

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)