Możliwość leczenia chronicznych migren

Edytor: | 2. stycznia 2019

Możliwość leczenia chronicznych migren za pomocą stymulacji magnetycznej badał na 100 pacjentach indyjski zespół badawczy U. K. Misry (2013) (badanie kliniczne randomizowane, podwójnie ślepe).

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna okazała się być skuteczną metodą w leczeniu depresji. Stwierdzono także oddziaływanie analgetyczne na bóle głowy.

Pacjenci cierpiący na powracające migreny, nie zaś na depresję, zostali poddani 3 aplikacjom powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej o częstotliwości 10 Hz.

Połowa pacjentów jednak nie została wystawiona na działanie pola i stanowiła grupę kontrolną, dzięki której porównano dane uzyskane po jednym miesiącu.

W grupie aktywnej stwierdzono już po tygodniu maksymalną poprawę. Dane jednoznacznie potwierdziły, że stymulacja magnetyczna wyraźnie obniża częstotliwość migren, ich intensywność i czas trwania.

Źródło: Misra, U. et al. (2013) High-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis: a randomized, placebo-controlled study. Journal Of Neurology, 260(11), 2793-2801.

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jako ochrona przed migreną: randomizowane, kontrolowane techniką placebo badanie kliniczne / High-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis: a randomized, placebo-controlled study 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23963471 

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Migrena

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)