Reakcje ludzkiego organizmu

Edytor: | 2. stycznia 2019

Reakcję ludzkiego organizmu na magnetoterapię pulsacyjną o frekwencji 20 Hz i mocy 8 mT oceniał eksperyment kliniczny (Löschinger et al., 1999), zorientowany na stymulację wapnia wewnątrzkomórkowego.

Badanie dowiodło, że magnetoterapia pulsacyjna wpłynęła na wapń wewnątrz komórek progenitorowych fibroblastów. Komórki te powstają bezpośrednio z komórek macierzystych.

Wapń wewnątrzkomórkowy Ca2+, cząsteczka sygnalizacyjna kontroluje szereg metabolicznych i wzrostowych procesów komórkowych (wiąże się z białkiem kalmoduliną (CaM)). Właśnie tam oddziałuje pulsujące pole magnetyczne o niskiej częstotliwości, ponieważ przyspiesza i usprawnia przebieg tych procesów. Ostatecznie dochodzi do produkcji tlenku azotu (NO).

Tlenek azotu zapoczątkowuje wazodylatację (rozszerzenie naczyń) poprzez oddziaływanie na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Wzmacnia także erekcję i rozluźnienie ścianek jelit, co wpływa na sprawne trawienie.

Do syntezy tlenku azotu dochodzi również w ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie najprawdopodobniej odgrywa rolę w uczeniu się i procesach pamięciowych. Pełni tutaj role neurotransmitera, przyczyniając się do przenoszenia impulsów nerwowych.

Pulsujące pole magnetyczne o frekwencji 20 Hz i mocy 8 mT wpływa więc zgodnie z powyższym na rozluźnienie mięśni i poprawę ukrwienia.

Źródło: Löschinger, M. et al. (1999) Induction of Intracellular Calcium Oscillations in Human Skin Fibroblast Populations by Sinusoidal Extremely Low-Frequency Magnetic Fields (20 Hz, 8 mT) Is Dependent on the Differentiation State of the Single Cell. Radiation Research (2) p.195.

Indukcja wapnia wewnątrzkomórkowego w populacji ludzkich fibrobrastów skóry za pomocą sinusoidalnych pół magnetycznych o skrajnie niskiej częstotliwości (20 Hz, 8 mT) zależy od stanie dyferencjalnym pojedynczej komórki / Induction of intracellular calcium oscillations in human skin fibroblast populations by sinusoidal extremely low-frequency magnetic fields (20 Hz, 8 mT) is dependent on the differentiation state of the single cell

http://www.jstor.org/stable/3579770?seq=1#page_scan_tab_contents

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Regeneracja

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)