Terapia łączona uszkodzonego nerwu kulszowego

Edytor: | 2. stycznia 2019

Terapia łączona nerwu kulszowego. Badanie wpływu pływania i magnetoterapii na modelu zwierzęcym przeprowadził w 2014 roku zespół E. Kavlaka. Badanie zakładało porównanie z grupą kontrolną.

Ze względu na uciążliwość bólu, którego źródłem jest rwa kulszowa, badanie skupiło się na efektach wsparcia terapii pulsacyjnym polem magnetyczną inną metodą rehabilitacji.

Efekt oddziaływania pulsującym polem magnetycznym o częstotliwości 2 Hz i mocy 0,3 mT (godzina dziennie, 5 dni, 4 tygodnie) oraz terapeutycznego treningu pływackiego na uszkodzony nerw kulszowy został porównany z wynikami w grupie kontrolnej.

Na podstawie wyników stwierdzono, że w grupie, którą poddano magnetoterapii i która uczestniczyła w treningach pływackich w okresie 4 tygodni poprawa w regeneracji nerwu była widoczna od razu po pierwszym tygodniu a w ciągu kolejnych tygodni proces regeneracji był wyraźny. Cztery tygodnie okazały się jednak niewystarczające dla pełnej odbudowy nerwu. Zalecono kontynuację terapii.

Źródło: Kavlak, E. et al. (2014) Effects of pulsed electromagnetic field and swimming exercise on rats with experimental sciatic nerve injury. Journal of Physical Therapy Science. [Online] 26 (9), 1355–1361.

Wpływ pulsującego pola elektromagnetycznego i ćwiczeń pływackich na szczury z eksperymentalnym uszkodzeniem nerwu kulszowego / Effects of pulsed electromagnetic field and swimming exercise on rats with experimental sciatic nerve injury

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25276015

Skontaktuj się z nami przy pomocy poniższego formularza i sam przekonaj się, jakie efekty przynosi stosowanie opatentowanych urządzeń do magnetoterapii pulsacyjnej 3D marki Biomag.

Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko, jak to będzie możliwe i zaproponują rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Powiązana diagnoza: Atak rwy kulszowej

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)