Zaburzenia funkcji seksualnych

Edytor: | 2. stycznia 2019

Zgodnie z wynikiem badania kontrolowanego techniką placebo magnetoterapia wywiera bardzo dobry wpływ na krążenie u mężczyzn cierpiących na zaburzenia funkcji seksualnych. Badanie dotyczyło skuteczności działania pola magnetycznego (PMF) i terapii próżniowej w leczeniu impotencji. Terapia próżniowa polegała na umieszczaniu penisa w hermetycznie zamkniętym walcu z podciśnieniem 180–260 mm Hg na czas 10–12 minut, ogółem w 12–15 ekspozycji. Terapia polem magnetycznym (6 Hz, 30 mT) obejmowała taką samą długość i liczbę ekspozycji. Wyniki pokazały, że terapia łączona pomogła u 71 % pacjentów przywrócić funkcje seksualne, u 17 % doszło do poprawy a 17 % pacjentów nie odczuło zmiany. U pacjentów leczonych tylko terapią próżniową wyniki prezentowały się następująco: 51 % (przywrócenie funkcji seksualnej), 24 % (poprawa) a 24 % (bez zmian). I. V. Karpukhin V. A. Bogomol’, Miejscowa terapia próżniowa w impotencji, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, s. 38–40. Podwójnie ślepe, kontrolowane technika placebo badanie skupiło się na analizie wpływu słabego pola magnetycznego na kondycję mężczyzn cierpiących na różne rodzaje zaburzeń funkcji seksualnych, jak np. obniżenie zdolności do erekcji i przedwczesna ejakulacja. Skorzystano z trzech różnych stymulatorów magnetycznych – Biopotenzor, Eros, Bioskan-1. Wszyscy pacjenci nosi przez 3 tygodnie jedno z urządzeń. W efekcie całkowite przywrócenie funkcji seksualnych wystąpiło u 38 % pacjentów używających Biopotenzoru, 31 % w grupie z urządzeniem Eros, 36 % w grupie z urządzeniem Bioskan-1 i tylko 15 % w grupie kontrolowanej techniką placebo. Poprawę funkcji seksualnych zaobserwowano u 42 %, 39 %, 47 % oraz 18 %. I. I. Gorpinchenko, Użycie urządzeń magnetycznych w leczeniu zaburzeń funkcji seksualnych u mężczyzn, Lik Sprava (3-4), 1995, s. 95–97.

Zaburzenia funkcji seksualnych a efekty magnetoterapii. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię pozytywne efekty magnetoterapii przy zaburzeniach funkcji sesualnych? Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w tego rodzaju dolegliwościach? Skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania pulsującego pola na zaburzenia funkcji seksualnych.

 

Powiązana diagnoza: Dysfunkcje seksualne u mężczyzn (zaburzenia erekcji)

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)